Inför provtagning

Tänk på följande

Beställningen görs via werlabs.se innan provtagningen. När du har lagt en beställning kommer Werlabs att skicka en provtagningsremiss till laboratoriet

De flesta provtagningsställen har drop-in men vissa kräver tidsbokning innan. Besök gärna provtagningsställen för närmare information.

Glöm inte att ta med giltig legitimation till provtagningsstället!

Tidpunkt för provtagningen

Nivån på många markörer, särskilt kortisol, testosteron och järn, varierar över dygnet, därför ska blodprovet helst lämnas innan kl 10 på morgonen.

Om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet lämnas vid ungefär samma tidpunkt under dygnet, för att minska påverkan på den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.

Fysisk aktivitet

Planera din tid så att du kan sitta ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du lämnar provet. Detta för att eventuell korttids-stress innan provtagning inte ska påverka ditt resultat.

Undvik fysisk träning dagen innan provtagningen.

Mat och dryck

Många av Werlabs hälsoanalyser kräver att man ska fasta innan provtagningen. Detta innebär att du ska, med undantag för vatten, kaffe/te (utan mjölk och socker), avstå från att äta eller dricka under minst 10 timmar (dock är 12 timmar att föredra) före blodprovstagning. Rökning och snus bör också undvikas.

Glukos, triglycerider, LDL-kolesterol, C-peptid och Zink är mycket känsliga för intag av mat och dryck och värdet kan bli missvisande vid otillräcklig fasta.

Undvik gärna mycket fet mat och alkohol dagarna innan provtagningen då detta kan påverka dina levervärden.

Om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet alltid lämnas fastande för att minska påverkan av den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.

Drick vatten!

Genom att dricka vatten blir dina blodådror fylligare och det blir lättare att dra blodet. Med andra ord, en snabbare och lättare blodprovstagning för dig!

Mediciner och tillskott

Om man ska lämna provet fastande på morgonen så ska man ta sin morgonmedicin direkt efter provtagningen och inte innan.

Antibiotika påverkar också dina blodvärden. Vi rekommenderar därför att du väntar två veckor efter avslutad antibiotikabehandling innan du genomför provtagning.

Om du tar vitaminereller kosttillskott vid provtagningstillfället så kommer ditt blodprov att visa hur dina värden ser ut med dessa i kroppen.

Mediciner som innehåller hormoner kan påverka kroppen under längre tid även efter avslutad behandling.

Stickrädd?

Det är vanligt att av olika anledningar vara rädd för vissa delar av provtagningen. De som arbetar på laboratoriet gör sitt bästa för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt och det är därför viktigt att du berättar för dem hur de kan underlätta provtagningen för dig.


Alla våra tester

Se vilka tester vi kan erbjuda.

Våra tester

Läs vad våra användare tycker om oss