Inför provtagning

Sammanfattning:

  • De flesta av våra provtagningsställen har drop-in, men några kräver tidsbokning. Vänligen kolla öppettider och annan information kring provtagningsstället du ska till här.
  • Du behöver inte skriva ut någon remiss.
  • Tag med giltig legitimation.
  • Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan.
  • Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, på grund av att vissa markörer har en dygnsvariation.
  • Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.
  • Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.
  • Vi rekommenderar att du känner dig helt frisk inför din provtagning.

Werlabs blodprover är tänkta att tas i sjukdomsförebyggande syfte. Det är viktigt att du tar proverna då du känner dig frisk, eftersom vissa markörer påverkas av infektion/inflammation, vilket då kan leda till en annan läkarbedömning.

Det är särskilt viktigt att du är frisk vid provtagningen för högkänsligt CRP. Provet ska inte tas under pågående eller nyligen genomgången infektion, strax efter en operation eller under ett inflammatoriskt skov. Detta för att vi ska kunna göra en bedömning av risken för framtida hjärt- kärlsjukdom.


Mediciner och tillskott

Om man ska lämna provet fastande på morgonen så ska man ta sin morgonmedicin direkt efter provtagningen och inte innan.

Antibiotika påverkar också dina blodvärden. Vi rekommenderar därför att du väntar två veckor efter avslutad antibiotikabehandling innan du genomför provtagning.

Om du tar vitaminer eller kosttillskott vid provtagningstillfället så kommer ditt blodprov att visa hur dina värden ser ut med dessa i kroppen.

Mediciner som innehåller hormoner kan påverka kroppen under längre tid även efter avslutad behandling.

Mat och dryck

Många av Werlabs hälsoanalyser kräver att man ska fasta innan provtagningen, exempelvis ska man fasta inför Hälsokontroll XL. Detta innebär att du ska, med undantag för vatten, kaffe/te (utan mjölk och socker), avstå från att äta eller dricka under minst 10 timmar (dock är 12 timmar att föredra) före blodprovstagning. Rökning och snus bör också undvikas.

Glukos, triglycerider, LDL-kolesterol , C-peptid och Zink är mycket känsliga för intag av mat och dryck och värdet kan bli missvisande vid otillräcklig fasta.

Undvik gärna mycket fet mat och alkohol dagarna innan provtagningen då detta kan påverka dina levervärden.

Om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet alltid lämnas fastande för att minska påverkan av den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.

Drick vatten!

Genom att dricka vatten blir dina blodådror fylligare och det blir lättare att dra blodet. Med andra ord, en snabbare och lättare blodprovstagning för dig!

Tidpunkt för provtagningen

Nivån på många markörer, särskilt kortisol , testosteron och järn, varierar över dygnet, därför ska blodprovet helst lämnas innan kl 10 på morgonen.

Om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet lämnas vid ungefär samma tidpunkt under dygnet, för att minska påverkan på den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.

Fysisk aktivitet

Planera din tid så att du kan sitta ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du lämnar provet. Detta för att eventuell korttids-stress innan provtagning inte ska påverka ditt resultat.

Undvik fysisk träning dagen innan provtagningen.

Stickrädd?

Det är vanligt att av olika anledningar vara rädd för vissa delar av provtagningen. De som arbetar på laboratoriet gör sitt bästa för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt och det är därför viktigt att du berättar för dem hur de kan underlätta provtagningen för dig.

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsokontroller genom blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Synlab, Unicare och Encia. Werlabs är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Hitta rätt test för dig

Våra blodprov
Beställ