Min journal

Karin Björkegren Jones-paketet

Karin Björkegren Jones är ett yogaproffs, författare, hälsoprofil och dessutom en av Werlabs ambassadörer. Under lång tid har hon förstått hur viktigt det är med en balans för både kropp och själ.

Både inre och yttre obalans kan leda till diffusa symtom som nedstämdhet, trötthet, oro mm, där orsaken till en början kan vara svår att förstå. Tillsammans med Karin har vi tagit fram ett paket som kan hjälpa dig att ta reda på mer om din kropp och analysera dina värden relaterade till vissa av dessa besvär.

Sköldkörtelbesvär är något som Karin bryr sig särskilt om då det verkar vara ett stort problem för framförallt kvinnor - inte minst för Karin själv. Därför har vi tillsammans tagit fram ett extra omfattande Wellnesspaket med fokus på sköldkörteln.

Om du vill läsa mer om vår ambassadör Karin Björkegren Jones, klicka här.

Karin Björkegren Jones-paketet

1 695 kr

  • 25 hälsomarkörer med fokus på sköldkörtelhormoner
  • Beställ med email eller BankID

Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Vad ingår i Karin Björkegren Jones-paketet?

Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen. Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen, och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra. Sköldkörtelrubbning är 5–10 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.

Sköldkörtelrubbing kan yttra sig i underfunktion – Hypotyreos, eller överfunktion - Hypertyreos. Trötthet, frusenhet och viktuppgång är vanliga symptom vid underfunktion. Vid det omvända, alltså en överproduktion av sköldkörtelhormon, blir resultatet den omvända, inre oro, stresskänsla, hjärtklappning, svettningar, allmän sjukdomskänsla och viktnedgång. Sjukdomarna drabbar ofta i medelåldern, ibland i samband med graviditet.

För att få en mer komplett bild av hur din sköldkörtel fungerar ingår i Karins paket hypofyshormonet TSH plus sköldkörtelhormonerna fritt T3 samt fritt T4. Dessutom ingår även antikropparna anti-TPO och TRAK för att påvisa eventuell autoimmun reaktion mot sköldkörteln vilket är den vanligaste orsaken till sköldkörtelsjukdomar i Sverige.

Vitaminer och mineraler är livsviktiga ämnen som behövs för att cellerna i kroppen ska fungera. Brist på vitaminer kan ha konsekvenser på allt från blodbild, DNA-syntes, hud och hår till nervsystemets funktion. Tidig vitaminbrist ger få symtom men är viktigt att fånga upp innan besvären dyker upp. När symtom väl dyker upp kan man ha gått länge med sin vitaminbrist.

Symtomen kan vara diffusa, allmänna och svåra att sätta fingret på och därför svåra att tidigt diagnosticera utan provtagning.

Kortisol, även kallat hydrokortisol, är ett stresshormon som är viktig för en mängd olika funktioner i kroppen. Några av de kroppsfunktioner som kortisol hjälper till med är att se till att levern kan reglera blodsockernivån och att kroppen håller ett jämnt blodtryck. Kroppen utsöndrar även kortisol när du är stressad för att förstärka immunförsvaret, något som är bra i början men som leder till problem med immunförsvaret om det håller på för länge. När du har för lite eller för mycket kortisol i kroppen kan du få stora problem.

Kortisolnivåerna i blodet varierar från person till person och påverkas även av om man till exempel är stressad. Eftersom halten kortisol varierar över dygnet så gör man kortisoltestet på morgonen då nivåerna är som högst.

Albumin är ett protein som finns i blodet. Det binder flera viktiga ämnen och reglerar till viss del vätskebalansen. För låg halt kan leda till ödem (vätskeansamling) i kroppen. Brist på albumin kan bero på vissa sjukdomar, viss kost eller svårigheter att ta upp vissa ämnen i tarmen.

Calcium bygger delvis upp skelettet, men har även tillsammans med kalium och natrium en stor roll i signalöverföringen i nervcellerna. Dessa salter balanseras noga av kroppen, men kan vara avvikande om man tar vissa läkemedel eller vid vissa sjukdomar. Njurarna har en stor roll i salt- och vätskebalansen. Kreatinin är ett av måtten på hur njurarna fungerar. Calciumhalten regleras även av vitamin-D-nivåerna och genom bisköldkörtlarna (paratyreoidea).

Avvikande saltbalans ger också diffusa symtom tidigt, men blir mer tydliga med ökad brist. Symtom kan innefatta nedstämdhet, trötthet, pirrningar och muskelkramper.

Järn är en av beståndsdelarna i hemoglobin, det syretransporterande proteinet i röda blodkroppar, erytrocyter. Hb sjunker efter ett tag vid järn/blodbrist och storleken på röda blodkroppar minskar (MCV). Symtomen är diffusa med trötthet, blekhet, nedstämdhet och pirrningar och tyngdkänsla i benen. Ferritin är ett mått på järnlagren i kroppen och värdet sjunker tidigt vid järnbrist. Ferritin är också en inflammationsmarkör som kan öka vid infektion/inflammation. Vita blodkroppar utgör en stor del av och ansvarar för immunförsvaret. Detta test mäter antalet blodkroppar, men inte funktionen.

Karin Björkegren Jones-paketet

1 695 kr

  • 25 hälsomarkörer med fokus på sköldkörtelhormoner
  • Beställ med email eller BankID
Visa mer

Vilka tester ingår i Karin Björkegren Jones-paketet?

Följande tester ingår i Karin Björkegren Jones-paketet:

Detta blodprov bör tas innan kl 10 på morgonen. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

Osäker på vilket blodprov som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov