Article image

Senast uppdaterad: 2024-03-21

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

Fungerar vitaminer mot förkylning?

Förkylningstider är ofta påfrestande och det finns många vitaminpreparat på marknaden som sägs både minska symptom och förkorta sjukdomsperioden. Men vad säger egentligen forskningen kring vitaminerna och deras potential att stärka kroppens immunförsvar och lindra förkylningar?

Vitaminer som sägs lindra förkylningar

De vitaminer som ofta marknadsförs som förkylningsmedicin är vitamin D, C och E.

Vitamin D

Forskning har tydligt visat att vitamin D spelar en avgörande roll för vårt immunsystem. D-vitaminbrist har kopplats till en ökad risk för luftvägsinfektioner, vilket belyses i en studie från Karolinska Institutet. Studien poängterar vikten av D-vitamin för riskgrupper, särskilt under vinterhalvåret när solens strålar är svaga och produktionen av D-vitamin avtar.

Vitamin C

Vitamin C är kanske mest känt för sitt rykte om att förebygga förkylning och dess påstådda effekter på förkylningssymptom och sjukdomens varaktighet har varit föremål för många studier. Vitminets förebyggande effekt är fortfarande omdiskuterat men bland annat denna placebo-kontrollerade studie (Preventing the common cold with a vitamin C supplement: a double-blind, placebo-controlled survey) visar att deltagare som tog vitamin C-tillskott hade färre förkylningar än de som tog placebo.

Vitamin E

Liksom vitamin C är vitamin E en kraftfull antioxidant som skyddar cellerna mot skador och bidrar till immunförsvarets funktion. National Institutes of Health lyfter fram vitamin E som ett vitalt näringsämne som kan förbättra immunförsvaret och därmed potentiellt minska risken för infektioner, inklusive de som orsakar förkylningar.

Hur är det med vitlökstillskott?

Vitlök påstås ha antivirala egenskaper och sägs ofta kunna bota förkylningar. Faktum är att resultatet från en studie visar att deltagare som tog vitlökstillskott hade färre förkylningar jämfört med de som tog placebo. De hade också kortare symptomtid även om de blev förkylda. Värt att lyfta är dock att studien enbart hade 146 deltagare och får därmed anses vara en ganska liten studie och fler studier behövs för att validera detta fynd.

Summering

Att inkludera vitamin D, C och E i din kost kan vara en del av en strategi för att stärka kroppens försvar mot förkylningar och infektioner. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns något enskilt mirakelmedel och att man inte ska överdosera vitaminer på eget bevåg. Med hälsosamma levnadsvanor med mångsidig kost, regelbunden motion och goda sömnvanor så kommer man långt.

Ett vitamin- och mineraltest

Hos Werlabs kan du testa dina vitamin- och mineralnivåer genom bland annat med vårt vitamintest som ger dig insikt om hur eventuella brister kan påverka din allmänna hälsa.

Källor