Article image
Senast uppdaterad: 2016-04-20
Granskad av: Werlabs team av läkare
Lästid: 4 minuter

Solande kvinnor lever längre

Många av oss smörjer omedelbart in oss med solskyddskräm så här års, men kanske borde vi tänka om? Ny forskning visar att måttliga mängder vår- och sommarsol tycks ha mycket positiva effekter på vår hälsa.

"Solens strålar är alltid farliga och skall undvikas till varje pris, sola säkert och glöm inte att smörja in dig." Känner du igen resonemanget? Varje vår passar tidningar, TV och annan media på att berätta för oss om solens farliga strålar och vårt behov av skydd, vid tiden för ljusets återkomst. Det där med solskyddskrämens fantastiska effekter är nog i första hand en effekt av väl genomförd marknadsföring. Strålsäkerhetsmyndigheten, det statliga organ som arbetar med information, utbildning och rekommendationer för att öka kunskapen om riskerna med UV-strålning, rekommenderar skugga som bästa skydd, och heltäckande kläder. Parasoll, hatt och långbrallor alltså.

Så länge vi smörjer in oss kan vi vara ute i solen, eller?

Solskyddskräm, menar Strålsäkerhetsmyndigheten, skall användas som komplement där kläder inte skyddar. Men skydda oss, det ska vi. UV-strålning är klassat som cancerframkallande av världshälsoorganisationen WHO och förekomsten av malignt melanom, den svåraste formen av hudcancer, har ökat och kommer enligt prognoser att fortsätta göra så under de kommande 25 åren. Cirka 500 svenskar dör varje år av hudcancer, så problemet med solens skadliga hälsoeffekter är verkligen inget att rycka på axlarna åt.

Men solens strålar har också positiva effekter på oss människor. I en omfattande statlig utredning om cancer, publicerad 2009, slog utredaren fast att man förvisso skall undvika att bränna sig och att sola allt för extensivt. Men att ”lagom solning” faktiskt behövs för hälsan. Påståendena hade redan då stöd i forskning och nu har ytterligare vetenskapliga belägg tillkommit.

Solens strålars positiva effekter

Forskare vid Karolinska institutet publicerade nämligen i mars i år en rapport där de konstaterar att kvinnor som solar generellt lever längre än de som undviker solen. Forskarna har genomfört sin studie, som startade i början av nittiotalet, på närmare 30,000 svenska kvinnor som vid studiens start var mellan 25-64 år gamla. Risken att dö av hjärt- och kärlsjukdom och andra icke cancerrelaterade sjukdomar var lägre för de som hade för vana att vistas i solen med måtta.

Denna studie bekräftar det som vetenskapen sedan tidigare anat och kunnat se i andra studier. Sedan tidigare har bland andra forskare vid samma lärosäte kunnat konstatera att kvinnor med aktiva solvanor generellt löper lägre risk att drabbas av blodpropp, typ 2-diabetes och livmoderhalscancer.

Hur ska man sola då?

Om man nu vill dra nytta av solens hälsobringande effekter men undvika att exponera sig för den på ett sådant sätt som kan öka risken för cancer? I början av mars publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel undertecknad av bland andra universitetslektor Pelle Lindqvist, en av de forskare som medverkat till studien om de solande kvinnornas livslängd. Kanske kan hans slutformulering fungera som riktlinje för oss som såhär års gillar att sätta näsan i vädret en stund då och då:

”Den stora frågan är vad som är lagom solande. Vår bedömning är att lunchkaffet i solen är lagom för svenska förhållanden. Då solar man varje dag, det blir inte för långt samt det blir mitt på dagen. Resten av året skall man vara ute så mycket som möjligt.”

Att ensidigt fokusera på en riskfaktor och ignorera en annan är sällan en framgångsrik metod utan man bör väga risker och fördelar mot varandra för att kunna ta bra beslut. En felaktig uppfattning om faktisk risk kan göra att man tar felaktiga beslut som påverkar hälsan negativt istället för positivt. På Werlabs tror vi att, genom att förmedla kunskap om de egentliga hälsorisker vi har i dagens samhälle, kan bidra till en bättre hälsa.