Article image

Senast uppdaterad: 2017-06-07

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 3 minuter

Varför testa dina D-vitaminnivåer?

När kontrollerade du dina D-vitaminnivåer senast? De flesta människor vet inte om de lider av vitaminbrist eller inte, men bristfälliga nivåer är vanligare än vad man kan tro, och ett enkelt test kan hjälpa dig att undvika hälsoproblem.

Vad är D-vitamin?

D-vitamin bidrar till att reglera kalcium- och fosfathalten i kroppen samt hjälper till att bevara skelettet och hålla tänderna friska.

D-vitamin förekommer i vissa födoämnen, som fet fisk och mejeriprodukter med D-vitaminberikning, men den huvudsakliga källan är solljus. Man brukar säga att det räcker för en ljushyad person att få sol på armar och ansikte i drygt en kvart för att täcka dagsbehovet i Sverige, mitt på dagen och under sommaren, men på vintern är solen alltför svag för att produktionen av D-vitamin ska kunna stimuleras.

Innebörden av låga eller höga värden och dess påverkan på hälsan

D-vitaminhalten i blodet mäts genom att man analyserar mängden 25-hydroxyvitamin D, eller 25-OH-D, vilket mäts i enheten nanomol per liter (nmol/L). Riktlinjerna varierar, men generellt betraktas värden mellan 75 och 250 nmol/L som optimala och hälsosamma.

Värden över 50 nmol/L betraktas som tillräckliga för att förebygga benuppmjukning men nyare forskningsrön har visat ytterligare fördelar för bland annat immunförsvarets funktion vid D-vitaminvärden över 75 nmol/L. I vissa studier har D-vitaminbrist kopplats till en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar (CVD) och autoimmuna sjukdomar men mer forskning krävs.

D-vitaminbrist förekommer framförallt i länder som inte får så mycket solljus under vintern. Trots att D-vitaminhalten sannolikt är högre under sommaren kan man även ha brist på vitaminet under de soliga månaderna. Yngre barn, åldringar, mörkhyade personer och gravida kvinnor är mest riskutsatta. Även veganer och andra som inte äter fisk eller mjölkprodukter kan få låga nivåer. Äldre personer brukar tillbringa mindre tid utomhus i solen, vilket gör att de i högre grad riskerar vitaminbrist. Under graviditeten kan låga D-vitaminnivåer också ha negativa konsekvenser för både mammans och barnets hälsa.

Symptom på D-vitaminbrist

D-vitaminbrist kan ge upphov till allmänna symtom som muskelsvaghet och ömhet, och allvarlig D-vitaminbrist kan påverka benbyggnaden. Brist på D-vitamin leder till minskad absorption av kalcium och därmed låga kalciumnivåer i blodet. För att upprätthålla kalciumnivåer börjar kroppen bryta ner benvävnad för att frisätta kalcium. Denna process kan på sikt leda till benskörhet. Allvarlig D-vitaminbrist kan även leda till ovanligare sjukdomar som rakit (alternativt engelska sjukan) hos barn eller osteomalaci hos vuxna. Då mjukas benstommen upp och blir spröd.

En del anser att D-vitamintillskott kan användas i förebyggande syfte oavsett om man vet om man har en brist eller inte. Dock ska tillskott användas med försiktighet eftersom halten av D-vitamin i blodet också kan bli för hög, men det är sällsynt. Om man har för mycket D-vitamin i blodet kan ett tillstånd som kallas för hypervitaminos D utvecklas, vilket potentiellt kan vara farligt och leda till onormalt höga kalciumnivåer i blodet. Detta kan påverka hjärtat och njurarna.