Article image

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

Vitaminbrist - Vanliga tecken och symptom

Vitaminbrist är ett tillstånd där kroppen inte får tillräckligt med viktiga näringsämnen för att fungera optimalt. Det kan leda till en rad hälsoproblem och påverka kroppens olika organsystem.

De vanligaste näringsämnena som människor lider brist på är vitaminer och mineraler. Dessa essentiella ämnen behövs för att upprätthålla en hälsosam kroppsfunktion och stöttar viktiga processer såsom hormonproduktion, celltillväxt och immunförsvar.

Vad orsakar vitaminbrist?

Vitaminbrist kan bero på en rad olika faktorer men de vanligaste orsakerna inkluderar otillräcklig kost, underliggande sjukdomar, fysiologiska orsaker och läkemedelsbiverkningar.

Bland riskgrupperna finns:

 • Personer med mag- eller tarmsjukdomar, som till exempel celiaki, gallsten, tidigare obesitaskirurgi, atrofisk gastrit, Crohns sjukdom eller variabel immunbristsjukdom (CVID).

 • Fysiologiska grupper som till exempel gravida kvinnor, nyfödda, små barn och menstruerande kvinnor.

 • Personer med lågt intag av vitaminer eller mineraler, till exempel veganer eller

 • Biverkningar av läkemedel, såsom antiepileptika, resin, antibiotika, kortison, cytostatika och mer.

Vanliga tecken och symptom på vitaminbrist

Symptomen varierar beroende på vilket näringsämne som kroppen lider brist på. Men det finns vissa generella tecken som kan indikera att du lider av vitaminbrist. Några av de vanligaste symptomen på någon form av vitaminbrist är:

 • Trötthet och svaghet

 • Yrsel, huvudvärk och minnessvårigheter

 • Muskelsvaghet eller kramper

 • Nedsatt immunförsvar och ökad infektionskänslighet

 • Hudproblem som torrhet, klåda och utslag (även munvinkelragader)

 • Nedsatt syn eller nattblindhet

 • Svårigheter att hålla kroppen i balans

De vanligaste vitaminbristerna är:

 • D-vitaminbrist: I Sverige är D-vitaminbrist relativt vanligt, särskilt under de mörka vintermånaderna när solljus, vår främsta källa till D-vitamin, är knapp. Denna brist kan leda till ökad benskörhet och problem med immunsystemet.

 • B12-vitaminbrist: Brist på vitamin B12 är vanligare bland veganer och vegetarianer eftersom den främsta källan till B12 är kött. Symptomen på brist kan omfatta trötthet, svaghet och i extrema fall anemi, ett tillstånd som kännetecknas av för få röda blodkroppar. Alkoholmissbruk är en annan riskfaktor för brist på B12.

 • Kaliumbrist: Kaliumbrist kan uppstå när kosten inte innehåller tillräckligt med frukt, grönsaker eller mejeriprodukter. Det kan leda till muskelsvaghet, trötthet och i sällsynta fall, oregelbundna hjärtslag.

 • Kalciumbrist: Brist på kalcium, det mineral som är mest rikligt i kroppen, är förknippat med skelettproblem som osteoporos. Det kan också leda till muskelsvaghet och kramper.

 • Magnesiumbrist: Brist på magnesium, ett mineral som spelar en viktig roll i över 300 metabola reaktioner i kroppen, kan leda till symptom som muskelkramper, sömnlöshet och ångest

 • Zinkbrist: Zinkbrist kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive håravfall, hudproblem och ett försvagat immunförsvar. Zink är särskilt viktigt för våra sinnen syn, smak och lukt.

 • Järnbrist: Järnbrist är särskilt vanligt bland kvinnor i fertil ålder och kan leda till symptom som trötthet, blek hud och andfåddhet vid ansträngning.

 • A-vitaminbrist: A-vitaminbrist kan leda till synproblem, inklusive nattblindhet, samt ett försämrat immunförsvar.

 • E-vitaminbrist: E-vitaminbrist är sällsynt men kan leda till neurologiska problem, inklusive skador på perifera nerver och muskelvävnad.

 • C-vitaminbrist: C-vitaminbrist kan leda till symptom som trötthet, depression och i extrema fall skörbjugg, en sjukdom som kännetecknas av svullet, blödande tandkött och ledvärk.

 • Folsyrabrist: Gravida kvinnor behöver oftast tillskott av folsyra. En brist på folsyra kan leda till födelsedefekter hos fostret, som spina bifida, en ryggmärgsskada.

 • Natriumbrist: Natriumbrist, eller hyponatremi, kan leda till symptom såsom huvudvärk, illamående, svaghet och i allvarliga fall hjärnödem och neurologiska problem.

 • Selenbrist: Brist på selen, ett mineral viktigt för sköldkörtelns funktion, kan leda till problem med hjärtat och ett försämrat immunförsvar.

 • K-vitaminbrist: K-vitaminbrist orsakar problem med blodkoagulering, vilket kan medföra ökade risker för spontan blödning och andra problem kopplade till hälsa.

 • B1 & B6 vitaminbrist: B1- och B6-vitaminbrist kan leda till trötthet, huvudvärk, muskelkramp och problem med det autonoma nervsystemet.

Vikten av att känna till symptom på vitaminbrist

Att vara medveten om vanliga tecken och symptom är avgörande för att kunna identifiera problemet i tid och söka lämplig behandling. Några vanliga symtom på vitaminbrist kan inkludera trötthet, svaghet, yrsel, blekhet i huden, nedsatt immunförsvar och problem med synen.

Vitaminbrist kan ha en stor inverkan på vår fysiska och mentala hälsa, men det är också viktigt att komma ihåg att symtomen kan variera beroende på vilken vitamin som är bristfällig. Därför är det avgörande att konsultera en läkare för en korrekt bedömning och behandling.

Hur kan man förhindra och behandla vitaminbrist?

Det bästa sättet att förhindra vitaminbrist är genom en balanserad kost som innehåller en mängd näringsrika livsmedel.

För behandling av vitaminbrist är det viktigt att identifiera vilket näringsämne kroppen lider brist av. Om det är en allvarlig brist kan läkaren i vissa falordinera en hög dos av vitaminpreparat för att snabbt öka dina nivåer. I andra fall kan kostförändringar eller mindre doser kosttillskott vara tillräckligt.

Det är också viktigt att komma ihåg att vitaminbrist ofta kan ha symptom som överlappar med andra sjukdomar eller tillstånd. Om du misstänker brist på vitaminer bör du alltid rådfråga en läkare för en korrekt diagnos och behandling. Det är också viktigt att fortsätta följa en hälsosam och balanserad kost för att undvika framtida brister.

Behandling av vitaminbrist

Beroende på vilken typ av vitaminbrist det är, kan behandlingen variera. Det vanligaste sättet att behandla brist på vitaminer är genom kostförändringar och tillskott.

Det finns också specifika medicinska behandlingar för vissa typer av vitaminbrister, till exempel B12-injektioner för personer med brist på detta vitamin.

För att säkerställa en effektiv behandling är det viktigt att följa läkarens instruktioner och regelbundet uppdatera dem om eventuella förändringar. Det kan också vara bra att hålla sig informerad om hur man kan få i sig de nödvändiga vitaminerna genom kosten för att undvika framtida brister.

Enkel provtagning för att upptäcka vitaminbrist

Vitaminbrist är vanligt och kan orsaka en rad olika symptom som kan påverka vår hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att känna till de vanligaste tecknen på vitaminbrist och att söka läkarvård för en korrekt diagnos och behandling. Genom en balanserad kost och eventuellt tillskott kan man undvika brist på vitaminer, men det är alltid viktigt att rådfråga en läkare innan man börjar ta några tillskott. Att uppmärksamma sin hälsa och genomföra regelbundna hälsoundersökningar kan också bidra till att förebygga vitaminbrist och andra näringsrelaterade brister. Läs mer om våra hälsokontroller här.