Toggle Navigation

Om Werlabs

Allt började i Sverige

Werlabs AB grundades i Sverige 2013 med uppdraget att bidra med rätt information för att hantera ens hälsa. Det var tydligt för våra grundare Rickard Lagerqvist och William Stoddart att människor ville förstå mer om deras hälsa på ett proaktivt sätt snarare än när de redan var sjuka.

Rickard i sin roll som praktiserande läkare insåg att det befintliga sjukvårdssystemet behöver fungera reaktivt och kan därmed inte lägga ner massa resurser på en proaktiv sjukvård. Som följd så skulle Werlabs vara ett viktigt komplement till att hjälpa människor att hantera livsstilsrelaterade sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

Genom att arbeta i samarbete med offentliga och privata labnät i Sverige så har vi skapat en säker service av hög kvalitet som har hjälpt tusentals människor att få sina blodprov och tolka resultat, mestadels inom 24 timmar.

Tack vare framgången i Sverige så har vi påbörjat vår verksamhet i Storbritannien.

Vår mission

Werlabs mission är att ge individer bästa möjliga kunskap om hur de kan förbättra sin hälsa på både kort och lång sikt.

Genom ökad kunskap om sin hälsa kan individen ta kontroll över sin hälsosituation och göra aktiva val för ett hälsosammare liv. Vår vision är ett friskare samhälle där individer har kunskap och motivation att själva ta ansvar för sin hälsa.

William Stoddart

VD

Will Stoddart är VD för Werlabs. Will har sin bakgrund i finansiell mjukvara och genomföranden av stora IT-projekt. Han har sedan många år varit enormt passionerad över evidensbaserad medicin med en betoning på fusionen av hälsa och teknologi. Will var med och grundade Werlabs i Stockholm efter att ha lockats av Sveriges avancerade hälsovårdssystem och som följd av en rad personliga och professionella erfarenheter.

Werlabs Medicinska Team

Läkare

Vårt medicinska team består av svenska läkare. De delar en passion för det biovetenskapliga detektivarbetet och hur innovativa teknologier har potential att revolutionera vården. Våra läkare ser till att alla tester som erbjuds från Werlabs är evidensbaserade och är av klinisk relevans. Detta är teamet som granskar alla provsvar och bidrar med läkarkommentarer.

Kunskap förändrar allt

Våra ledord är ”kunskap förändrar allt” och speglar vår tro på individens kapacitet att sätta sig in i komplex information för att förstå sin egen hälsosituation.

Genom delaktighet och kunskap får individen ökad motivation att göra livsstilsförändringar för bättre hälsa på både kort och lång sikt.