Hjärtat

Hjärt och-kärlsjukdom är den absolut största folksjukdomen i vårt land och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Ett högt kolesterolvärde har länge ansetts leda till en ökad risk för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Men kopplingen mellan kolesterol och sjukdomsrisk är mer komplex än så.

Kolesterolhalten, HDL och LDL har länge mätts i volym och inte i antal blodfettspartiklar. Det är något missvisande då partiklarna kan variera i både storlek och densitet. Något förenklat kan man säga att stora partiklar är bra medan små är dåliga.

Vid varje HDL och LDL binds ett apolipoprotein. Att mäta antalet apolipoprotetiner och hur de förhåller sig till varandra ger en bättre indikation på din risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Apolipoprotein A (ApoA1) är knutet till HDL och Apolipoprotein B (ApoB) är knutet till LDL och genom att mäta kvoten mellan dessa ApoA/ApoB får vi en bättre bild av risken för hjärt- och kärlsjukdom än genom att titta på volymen av HDL och LDL.

Se hur ditt hjärta mår.

Följande tester ingår i denna analys:
  • Risk för hjärt- och kärlsjukdom
    HDL Kolesterol | LDL Kolesterol | Kolesterol-total | Triglycerider | Apo A1 | Apo B | Apo kvot
  • Blodsocker/Diabetes
    HbA1c
  • Blodstatus/FBC
    Hemoglobin (Hb) | Leukocyter | Trombocyter | Erytrocyter | MCV/MCH |  Hematokrit

Notera att prover ska lämnas efter 8 timmars fasta.