Leveranalyser

Levern är en av kroppens största organ, den allra största om man bortser från huden. Levern lagrar en mängd olika mineraler, vitaminer, proteiner och fetter. Dessutom så bryter den ner och omvandlar fruktos till glukos och glykogen genom speciella enzymer. En annan uppgift som levern tar hand om är metaboliseringen av den alkohol du får i dig. När en person dricker för mycket blir levern inflammerad, något som i sin tur kan leda till att delar av levern dör och skrumpnar ihop, något som kallas för skrumplever. Levern kan även bli inflammerad på grund av sjukdom. Ett exempel på ett symtom som visar att levern inte fungerar optimalt är gulsot. Det visar sig genom bland annat gulare ögonvitor och hud. Gulsot i sig kan vara ett tecken på exempelvis hepatit A, B eller C men även levercancer.

Vi utför olika typer av leveranalyser; ASAT (aspartataminotransferas), ALAT (alaninaminotransferas) och GT (glutamyltransferas). Genom att analysera dessa enzymer i blodet kan vi få en snabb överblick över hur levern mår. Dessa värden kan dock påverkas av aktiviteter du utför innan du tar blodprovet. Om du exempelvis äter för mycket, tränar, har druckit alkohol eller tar medicin kan värdena vara förhöjda. Förhöjda värden är även ett tecken på att levern inte mår så bra. Detta kan i sin tur påverka andra organ.

Leveranalysen innehåller följande tester:
  • Leverfunktion
    ASAT  |   ALAT  |   GT