Prostata

Att prostatacancer kan fångas upp tidigt med ett enkelt blodprov är ett faktum. Sedan PSA-testet har börjat användas inom vården, har åtskilliga fall av långt gången, spridd prostatacancer kunnat förhindras. Det skall även noteras att det förekommer debatt kring användandet av PSA-test då det även kan leda till överbehandling, med biverkningar av själva behandlingen som följd.

I analysen ingår utöver PSA även testet prostatakvot vilket ger en tydligare bild än endast PSA vad gäller risken för prostatacancer.

Innan man tar PSA-testet rekommenderar vi att ni läser igenom Socialstyrelsens riktlinjer.