Sköldkörteltest XL

För att få en mer komplett bild av hur din sköldkörtel fungerar kan du kontrollera nivåerna på hypofyshormonet TSH och sköldkörtelhormonerna fritt T3 samt fritt T4. I Sköldkörteltest XL ingår även anitkroppar som kan ge förklaring till en rubbning i sköldkörtelfunktionen.Varför ska du beställa Sköldkörteltest XL?
  • Du vill förstå om en sköldkörtelrubbning påverkar din livskvalitet. För dig som upplever bestående symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om du har en sköldkörtelrubbning som du kan påverka för att ändra ditt upplevda välmående.

  • Du vill fånga upp specifika antikroppar som förklaring till en rubbning i sköldkörtelfunktionen.

Vilka tester ingår i Sköldkörteltest XL?

De här markörerna testas:  

  • Hormoner
    TSH | Fritt T4 | Fritt T3 | Anti TPO | TRAK