Sköldkörteltest XL

För att få en mer komplett bild av hur din sköldkörtel fungerar rekommenderas att du kontrollera nivåerna på hypofyshormonet TSH plus sköldkörtelhormonerna fritt T3 samt fritt T4. I det stora sköldkörteltestet ingår även anitkroppar för att fånga upp eventuell autoimmun sjukdom som förklaring till en rubbning i sköldkörtelfunktionen.Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen. Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen, och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra. Sköldkörtelrubbning är 5–10 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Det finns ett mörkertal men en uppskattning är ca 300 000 drabbade.

Sköldkörtelrubbing kan bero på underfunktion (Hypotyreos) eller överfunktion (Hypertyreos). Hormonerna T4 och TSH reglerar sköldkörteln där T4 verkar som kroppens gaspedal och stimulerar ämnesomsättning, energinivå och det allmänna välbefinnandet och TSH är den metaforiska foten som trycker på gasen (T4).

Vid underfunktion, alltså för lite gas, ses låga T4 värden och höga TSH på provresultaten. Trötthet, frusenhet och viktuppgång är då vanliga symptom. Vid det omvända, alltså en överproduktion av sköldkörtelhormon, höga T4 värden blir resultatet den omvända, inre oro, stresskänsla, hjärtklappning, svettningar, allmän sjukdomskänsla och viktnedgång är ofta symptomen som föranleder testning. Sjukdomarna debuterar ofta under eller efter graviditet samt i medelålder.

I Sköldkörteltest XL ingår följande tester:
  • TSH
  • Fritt T4
  • Fritt T3
  • Anti TPO
  • TRAK