Basofila

Vad är Basofila?

Basofila granulocyter är en typ av vit blodkropp, leukocyt, som behövs för kroppens försvar mot infektioner och andra främmande ämnen.

  • Testa din Blodstatus + B-celler med 14 hälsomarkörer (ink. Basofila)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Varför behöver man analysera Basofila Granulocyter?

Provet ingår i en så kallas differentialräkning, vilket innebär att man analyserar de olika typerna av vita blodkroppar i blodet för att ta reda på om det finns en obalans i fördelningen mellan dessa. Provet kan också analyseras vid utredning av astma och allergi.

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

  • ✔   Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.
  • ✔   Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.
  • ✔   Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • ✔   Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Förhöjda Basofilvärden – vad innebär det?

Förhöjda värden av basofila leukocyter ses vid blodmaligniteter som en del leukemier. Även vid allergi och astma, tarmsjukdomen ulcerös kolit, tuberkulosinfektion och i samband med östrogenbehandling kan nivåerna i blodet stiga.

Låga Basofilvärden – vad innebär det?

Normalt är nivåerna av basofila granulocyter låga/omätbart i blodet.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Lätt avvikande basofilvärden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

  • Testa din Blodstatus + B-celler med 14 hälsomarkörer (ink. Basofila)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer
Beställ