Blodbrist / Anemi - När det finns för få röda blodkroppar

Anemi betyder blodbrist och är en sjukdom som uppstår när det finns för få röda blodkroppar eller för lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin är det protein som transporterar syre i blodet till cellerna i kroppen. När syretransporten är nedsatt kan det orsaka en mängd olika symptom.

Orsaker till anemi/blodbrist

Den vanligaste orsaken till blodbrist är blodförlust, men blodbrist kan även förekomma om du inte får i dig tillräckligt med järn från maten. Blodbrist på grund av blödning leder till järnbrist, då de röda blodkropparna innehåller mycket järn.

Brist på vitaminerna B12 och folat som finns i specifika livsmedel kan också leda till blodbrist. Båda dessa vitaminer behövs nämligen för att de röda blodkropparna ska bildas

Tecken på blodbrist/anemi

Tecken på anemi kan variera beroende på svårighetsgraden av sjukdomen. Vissa personer med mild anemi upplever inga symptom alls medan andra med svår anemi kan uppleva symptomen tydligare. Har du svåra symtom bör du uppsöka din vårdcentral.

 • Trötthet: Trötthet är det vanligaste symptomet på anemi eftersom kroppen inte får tillräckligt med syre på grund av bristen på röda blodkroppar.

 • Svaghet: Svaghet och nedsatt kondition är ett annat vanligt symptom på anemi eftersom musklerna inte får tillräckligt med syre för att fungera ordentligt.

 • Yrsel: Yrsel är ett annat vanligt symptom på anemi på grund av otillräckligt syre i hjärnan.

 • Huvudvärk: En annan konsekvens av otillräckligt syre till hjärnan kan vara huvudvärk.

 • Blekhet: Anemi kan göra huden och slemhinnorna bleka eftersom det finns färre röda blodkroppar som ger färg åt kroppen.

 • Hjärtklappning: Hjärtklappning kan uppstå på grund av det ökade arbetet som hjärtat behöver utföra för att kompensera för bristen på röda blodkroppar.

 • Andfåddhet: Brist på syre kan orsaka andfåddhet och andningsbesvär.

Förebygga anemi

Förebyggande av anemi kan innefatta att äta en balanserad kost som är rik på järn, vitamin B12 och folsyra:

 • Järnrik animalisk kost: Järn finns framförallt i inälvsmat- och blodmat som lever och blodpudding, men också i kött, ägg och skaldjur.

 • Järnrik vegetabilisk kost: Järn finns även i vegetabiliska livsmedel som fullkornsprodukter, nötter, frön, torkad frukt och baljväxter.

 • Kost med vitamin B12: Vitamin B12 finns i huvudsak i animaliska produkter - fisk, skaldjur, mejeriprodukter, inälvsmat, ägg, nötkött och fläsk. Individer som utesluter animaliska produkter kan få i sig vitamin B12 genom drycker som är berikade med vitamin B12 såsom havre-, soja- och risdryck eller genom vitamin B12-tillskott.

 • Kost med folat: Folat finns främst i mörkgröna bladgrönsaker och olika slag av kål, bönor, kikärter, linser, frukt och bär. Även fullkornsprodukter, filmjölk och yoghurt innehåller folat.

 • Regelbundna hälsokontroller: Regelbundna hälsokontroller är viktiga för att uppmärksamma eventuella avvikande värden.

Behandling av anemi

Behandlingen av anemi beror på vilken typ av anemi det är och vad som orsakar den. Vanliga behandlingsalternativ kan vara järntillskott för järnbristanemi eller vitamintillskott vitamin B12 och folsyra för anemi orsakad av brist på dessa vitaminer.

Följande markörer testas inom hälsoområde Blodbrist & Anemi

Våra hälsokontroller och blodprover

Blodstatus & B-cellertest

Blodstatus & B-cellertest

Mäter ditt blodstatus och dina vita blodkroppar.

Ger dig en mer exakt mätning av olika typer av vita blodkroppar.

Upptäcker om du har blodbrist och ger dig en indikation på immunförsvarets funktion.

Järnbristtest

Järnbristtest

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning.

Järnbristtest XL

Järnbristtest XL

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en djupare insikt om hur en eventuell brist eller ett järnöverskott kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning. Men även ev järnöverskott vars främsta symtom är ledvärk och trötthet.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Bas

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av folat och vitamin B12.

Kan tas när som helst utan att fasta.

Hälsokontroll Bas Plus

Hälsokontroll Bas Plus

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt med folat och vitamin B12 från kosten samt analys av D-vitamin.

Innehåller markörer som behövs för att utesluta medicinska orsaker till nedstämdhet och trötthet.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Artiklar relaterade till hälsoområde Blodbrist & Anemi

Koll på blodvärden extra viktigt för veganer

Koll på blodvärden extra viktigt för veganer

Är du själv eller någon annan i din familj vegan? Den som avstår från mat från djurriket bör hålla koll på sina blodvärden. Viktiga värden är bland andra vitamin B12, vitamin D, fettsyrorna EPA och DHA, järnvärden och kalcium.
Läs mer