Eosinofila

Analysbakgrund

Eosinofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar, leukocyter. Liksom de övriga vita blodkropparna bildas de i benmärgen och utgör ca 3 procent av alla vita blodkroppar. De behövs framför allt för att bekämpa bakterier och andra parasiter som är för stora för de andra vita blodkropparna att hantera. Det är även de eosinofila granulocyterna som gör att vävnaden blir inflammerad i samband med skador.

Varför behöver man analysera Eosinofila Granulocyter?

Provet ingår i en så kallad differentialräkning, vilket innebär att man analyserar de olika typerna av vita blodkroppar i blodet för att ta reda på om det finns en obalans i fördelningen mellan dessa. Provet kan också analyseras vid utredning av astma och allergi.

Förhöjda eosinofilvärden – vad innebär det?

Förhöjda värden ses vid olika typer av allergiska tillstånd, såsom astma, läkemedelsallergi och pollenallergi. Likaså kan nivåerna stiga vid reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit och vid vaskuliter (inflammationer i blodkärlen), vid den endokrina sjukdomen Addisons sjukdom och vid parasitinfektioner (maskar, svampar) mm.

Låga eosinofilvärden – vad innebär det?

Nivåerna av eosinofila granulocyter i blodet är normalt lågt/omätbart.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Lätt avvikande eosinofilvärden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Werlabs Hälsokontroll XL

1 395 kr

Förstå de åtta viktigaste områdena av din hälsa med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar. Läs mer.