EPK (erytrocyter)

Vad är EPK (Erytrocyter)?

EPK mäter mängden röda blodkroppar i blodet. Röda blodkroppar transporterar syre från lungorna till resten av kroppen, och återför koldioxid tillbaka till lungorna. Om EPK är låg (anemi), kan kroppen inte få det syre den behöver. Om nivån är för hög (ett tillstånd som kallas polycytemia) finns det en risk att de röda blodkropparna klumpar ihop och blockerar de små blodkärlen (kapillärerna). Detta gör det också svårt för de röda blodkroppar för att transportera syre.

Werlabs Hälsokontroll XL

1 395 kr

Förstå de åtta viktigaste områdena av din hälsa med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar. Läs mer.

Vad visar EPK?

EPK ingår som en viktig del i en hälsokontroll. Avvikelser från normala värden kan signalera blodbrist, anemi .

Högt EPK-värde

Höga värden ses vid polycytemi (polycytemi vera, syrebrist, intorkning).

Lågt EPK-värde

Låga värden ses vid anemi.

Vilka tester och testpaket innehåller EPK (erytrocyter)?

EPK (erytrocyter) är en vanlig blodanalys som finns med i våra största hälsokontroll, Hälsokontroll XL. Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Vitaminer/Mineraler.

EPK (erytrocyter) är en av markörerna för blodbrist/anemi

Blodbrist/Anemi

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsoanalys via blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs för provtagning och du får snabbt resultaten i din journal med kommentar från en av våra läkare.