Toggle Navigation

EPK (erytrocyter)

Vad är EPK (Erytrocyter)?

EPK mäter mängden röda blodkroppar i blodet. Röda blodkroppar transporterar syre från lungorna till resten av kroppen, och återför koldioxid tillbaka till lungorna. Om EPK är låg (anemi), kan kroppen inte få det syre den behöver. Om nivån är för hög (ett tillstånd som kallas polycytemia) finns det en risk att de röda blodkropparna klumpar ihop och blockerar de små blodkärlen (kapillärerna). Detta gör det också svårt för de röda blodkroppar för att transportera syre.

Vad visar EPK?

EPK ingår som en viktig del i en hälsokontroll. Avvikelser från normala värden kan signalera blodbrist, anemi.

Högt EPK-värde

Höga värden ses vid polycytemi (polycytemi vera, syrebrist, intorkning).

Lågt EPK-värde

Låga värden ses vid anemi.

Gör vår populära hälsokontroll

Hälsokontroll XL - 33 blodmarkörer

Eller välj bland våra andra tester.

Vilka tester och testpaket innehåller EPK (erytrocyter)?

EPK (erytrocyter) är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Vitaminer/Mineraler. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Blodbrist/Anemi eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.