Albumin

Analysbakgrund

Albumin bildas i levern och är kroppens mest förekommande protein. Albumin har till huvuduppgift att transportera andra proteiner och ämnen i blodbanan. Albumin är också viktigt för att vätskan skall stanna i blodet istället för att hamna i vävnaderna och orsaka svullnad, s.k. ödem.

Varför behöver man analysera Albumin?

Albuminvärdet analyseras i många olika situationer. Vid misstanke om leverskada eller leversjukdom kan produktionen av albumin minska och vid sjukdomar i njurarna kan man ibland förlora mer albumin än normalt via urinen. Likaså kan nivåerna minska vid vissa tarmsjukdomar. Analys av albuminvärdet ger oss också en indikation på hur vätskebalansen i kroppen ser ut och vi får en bild av kroppens näringsstatus.

Ett förhöjt Albumin värde – vad innebär det?

Ett förhöjt albuminvärde ses framför allt i samband med uttorkning då vi förlorar vatten från blodbanan, vilket leder till att albuminet i blodet koncentreras och nivåerna stiger. Då vätskebalansen återställs normaliseras värdet som regel.

Ett lågt Albumin värde – vad innebär det?

Ett lågt albuminvärde kan ha många olika orsaker. Det kan bero på ökade proteinförluster via urin eller avföring, t.ex. vid njur- och tarmsjukdomar. Albumin ska i normala fall inte läcka ut via urinet. Lågt albumin-värde kan också ses i samband med minskad produktion av albumin, som vid leverskador, leversjukdomar och i sällsynta fall vissa cancerformer. Utöver detta ses låga värden vid problem med näringsupptaget i tarmen och i samband med svält och undernäring. Albuminvärdet i blodet kan dessutom sjunka vid olika inflammatoriska tillstånd i kroppen. Vid förekomst av ödem i kroppen, då vätska lämnat blodbanan och istället lagt sig i kroppens andra vävnader och orsakat svullnad ses ofta ett lågt albuminvärde. I situationer där mängden vatten i blodbanan ökar (t ex vid hjärtsvikt) kommer albuminvärdet också att sjunka, men denna gång p.g.a. utspädning av albumin.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Dagen före provtagning bör man undvika intag av alkohol och fet mat då detta kan påverka provsvaret.

Lätt avvikande albuminvärde kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Hitta rätt test för dig

Våra blodprov

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsokontroller genom blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Aleris, Unicare och Encia. Werlabs är registrerad vårdgivare hos Institutionen för Vård och Omsorg, IVO.

Werlabs Hälsokontroll XL

1 395 kr

✔ Testa de åtta viktigaste hälsoområdena   ✔ Personlig läkarkommentar   ✔ 33 hälsomarkörer   ✔ Snabba provsvar