Albumin

Vad är Albumin?

Albumin bildas i levern och är kroppens mest förekommande protein. Albumin har till huvuduppgift att transportera andra proteiner och ämnen i blodbanan. Albumin är också viktigt för att vätskan skall stanna i blodet istället för att hamna i vävnaderna och orsaka svullnad, s.k. ödem.

Varför behöver man analysera Albumin?

Albuminvärdet analyseras i många olika situationer. Vid misstanke om leverskada eller leversjukdom kan produktionen av albumin minska och vid sjukdomar i njurarna kan man ibland förlora mer albumin än normalt via urinen. Likaså kan nivåerna minska vid vissa tarmsjukdomar. Analys av albuminvärdet ger oss också en indikation på hur vätskebalansen i kroppen ser ut och vi får en bild av kroppens näringsstatus.

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna

Vad innebär ett förhöjt albuminvärde?

Ett förhöjt albuminvärde ses framför allt i samband med uttorkning då vi förlorar vatten från blodbanan, vilket leder till att albuminet i blodet koncentreras och nivåerna stiger. Då vätskebalansen återställs normaliseras värdet som regel.

Vad innebär ett lågt albuminvärde?

Ett lågt albuminvärde kan ha många olika orsaker. Det kan bero på ökade proteinförluster via urin eller avföring, t.ex. vid njur- och tarmsjukdomar.

Albumin ska i normala fall inte läcka ut via urinet. Lågt albumin-värde kan också ses i samband med minskad produktion av albumin, som vid leverskador, leversjukdomar och i sällsynta fall vissa cancerformer.

Utöver detta ses låga värden vid problem med näringsupptaget i tarmen och i samband med svält och undernäring. Albuminvärdet i blodet kan dessutom sjunka vid olika inflammatoriska tillstånd i kroppen. Vid förekomst av ödem i kroppen, då vätska lämnat blodbanan och istället lagt sig i kroppens andra vävnader och orsakat svullnad ses ofta ett lågt albuminvärde. I situationer där mängden vatten i blodbanan ökar (t.ex. vid hjärtsvikt) kommer albuminvärdet också att sjunka, men denna gång p.g.a. utspädning av albumin.

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

  • ✔   Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.
  • ✔   Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.
  • ✔   Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • ✔   Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Vilka andra faktorer kan påverka albuminvärdet?

Dagen före provtagning bör man undvika intag av alkohol och fet mat då detta kan påverka provsvaret.

Lätt avvikande albuminvärde kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Populära Hälsokontroller

Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ