Leverns viktiga funktioner i kroppen och hur du kan skydda dess hälsa

Levern är ett av de största organen i kroppen och utför många viktiga funktioner. Den ligger på höger sida i bukhålan, under revbenen. Levern är aktiv under matsmältningsprocessen och har till uppgift att:

  • Bilda galla som behövs för att bryta ner fettet i maten

  • Bilda ämnen som behövs för matsmältningen

  • Lagra socker, fett, vitaminer och järn

  • Hjälpa bukspottkörteln att reglera blodsockernivån

  • Omvandla och bryta ned ämnen som kommer till kroppen såsom alkohol och mediciner

Vad är leversjukdomar

När levern fungerar som den ska kan man förenklat säga att den renar blodet. I viss utsträckning påverkar livsstilen utvecklingen av olika typer av leversjukdomar såsom fettlever och skrumplever (levercirros). Fettlever innebär att levern har lagrat för stor mängd fett. Fettlever kan också i sin tur leda till skrumplever. Skrumplever innebär att man får en permanent skada på levern och leverfunktionen blir därmed försämrad.

Orsaker till leversjukdomar

Levnadsvanorna påverkar risken att utveckla leversjukdomar. Risken ökar vid ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, droganvändning och högt intag av alkohol. Även genetiska faktorer och autoimmun sjukdom kan spela in i leversjukdomar.

Tecken på leversjukdomar

Tecken på nedsatt leverfunktion kan yttra sig i trötthet, gulfärgad hud eller ögonvitor (gulsot), vätska i buken och ytligt liggande kärl på buken.

Förebygga leversjukdomar

Att ha en hälsosam livsstil med en balanserad kost och regelbunden motion kan bidra till att förhindra skada på levern. Att undvika alkohol, särskilt i överdriven mängd, och droger, är också viktigt för att bibehålla leverhälsa.

Några tips för att minska risken för leversjukdomar:

  • Hälsosamma matvanor: Minska intaget av mättade fetter och transfetter och öka intaget av frukt, grönsaker och fullkorn.

  • Fysisk aktivitet: Sträva efter att få minst 30 minuter pulshöjande aktivitet varje dag, exempelvis rask promenad, dans, cykling eller tennis.

  • Begränsa alkoholintaget: Alkohol är ett skadligt ämne som främst påverkar just levern. Alkohol påverkar alltid kroppen negativt och riskerna med alkohol ökar ju mer du dricker.

  • Undvik droger: Många droger skadar levern.

  • Regelbundna hälsokontroller: Regelbundna hälsokontroller är viktiga för att uppmärksamma eventuella sjukdomar i tid.

Följande markörer testas inom hälsoområde Lever

Våra hälsokontroller och blodprover

Leverprov

Leverprov

Mäter viktiga levermarkörer.

Ger dig insikt i hur din lever mår.

Upptäcker om du är i riskzonen för att utveckla skrumplever.

Leverprov XL

Leverprov XL

Mäter viktiga levermarkörer.

Ger dig insikt i hur din lever mår på ett djupare plan.

Upptäcker om du har en eventuell virusinfektion, leversjukdom eller om det föreligger en alkoholpåverkan på levern.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Bas

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av folat och vitamin B12.

Kan tas när som helst utan att fasta.

Hälsokontroll Bas Plus

Hälsokontroll Bas Plus

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt med folat och vitamin B12 från kosten samt analys av D-vitamin.

Innehåller markörer som behövs för att utesluta medicinska orsaker till nedstämdhet och trötthet.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Artiklar relaterade till hälsoområde Lever

Fettlever - en tyst epedemi

Leversjukdom är en allt vanligare dödsorsak i västvärlden, och den vanligaste leversjukdomen idag är så kallad “fettlever”. Det uppskattas att omkring 15 procent av alla i Sverige lider av fettlever.
Läs mer