Article image

Senast uppdaterad: 2023-03-20

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 2 minuter

Därför är det en god idé att göra hälsokontroller regelbundet

Få sjukdomar kommer plötsligt. Ofta har de föregåtts av en längre tid med avvikande värden – avvikelser som man kanske inte alltid märker av själv. Istället för att leta runt bland hälsotips och trender och chansa på det ena eller andra kan det vara bättre att undersöka vad som är viktigt för den egna hälsan på sikt.

De flesta av oss ser till att leva någorlunda regelbundet med vettiga vanor, men det är ju inte så att allt vi gör stämmer överens med råd från hälsogurus och experter. Att slaviskt följa en viss diet eller ha fullt fokus på Ironman-träning kanske inte heller är görbart i vår vardag. Det är mycket annat som vi behöver fokusera på såsom familjen, jobbet, fritidsintressen eller vänner.


När är det aktuellt att ändra sina vanor?

Att ändra sina vanor kanske inte upplevs som aktuellt för den som känner sig någorlunda frisk och kry. Men här kan det bli lite lurigt. Till exempel har hjärt- och kärlsjukdomar ofta föregåtts av en längre tids avvikelser såsom högt blodsocker, höga blodfetter eller högt blodtryck. Dessa avvikelser märker vi inte alltid så mycket av.

Typ 2-diabetes är ett utbrett hälsoproblem som utvecklas under lång tid. Diabetes innebär att halten av socker (glukos) i blodet är för hög. Det är vanligt att blodsockret har ökat gradvis under flera år och det gör att många inte märker av ökningen.

Om ett förhöjt blodsockervärde upptäcks i tid går det att ändra sin livsstil för att minska risken för diabetes. Det är till exempel väl belagt i studier att en hög konsumtion av drycker med tillsatt socker ökar risken för typ 2-diabetes.

Näringsbrister är ett annat exempel. Kroppen klarar ofta av att hantera näringsbrister en kortare period men kronisk brist på till exempel zink kan leda till nedsatt immunförsvar, mag- och tarmbesvär och försämrad sårläkning. Något som alltså inte är så svårt att åtgärda kan leda till en hel del besvär om det inte upptäcks i tid.


Ta reda på vad som är viktigast för dig

Med regelbundna hälsokontroller kan avvikelser upptäckas i god tid så att de går att åtgärda innan de leder till sjukdom. Den stora fördelen med hälsokontroller är att man får reda på vad som är viktigt att förändra för egen del. Allmänna råd såsom ”stressa mindre” eller ”ät bättre” säger inte så mycket och de är heller inte individanpassade. En hälsokontroll som visar hur det står till med den egna hälsan blir mer specifik. Det är inte så svårt för de flesta av oss att ändra våra vanor när vi ser en anledning till att göra det.

En mindre förändring, till exempel att dricka mindre läsk och ta fler promenader, brukar ge mer på köpet. Det kanske inte bara är blodsockret som blir lite bättre; kanske känner man sig piggare överlag och sover bättre. Kanske trivs man bättre med sig själv.


Ska jag testa ”allt”?

Ett frenetiskt testande av precis alla värden med täta mellanrum är sällan det som leder till topphälsa, inte minst för att det kan skapa stress. Det kan dock vara en fördel att ta ett lite bredare test då och då för att få en allmän bild av hälsan. Sedan kan man följa upp de områden som är extra viktiga för en själv lite oftare.

Ibland kan vissa sjukdomar vara mer förekommande i ens familj eller släkt. Det kan vara ett skäl till att vara extra uppmärksam på vissa värden och fånga upp avvikelser i god tid.


Hur kan jag optimera mina värden?

Det kan vara en fördel om vissa värden är lite högre, till exempel vissa näringsämnen. Andra värden kan gärna vara låga, såsom blodsocker. Om du gör en hälsokontroll hos oss så kommer du att få en bedömning av en läkare i din digitala journal. Via läkarens bedömning kommer du att få reda på vad som är viktigt för dig att fokusera på och vad som kan förbättras. I det fall du bör uppsöka vård för utredning kommer det också att framgå.


Var kan jag börja?

Vi har flera större hälsokontroller där många värden testas, såsom hjärta och kärl, blodstatus, vitaminer och mineraler, inflammation, lever, njure, med mera. Läs gärna om Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Kvinna, Hälsokontroll Man och Folkhälsopaketet.

Du hittar andra hälsokontroller här.