Article image
Senast uppdaterad: 2017-04-06
Granskad av: Werlabs team av läkare
Lästid: 3 minuter

Hälsovanor kan påverka depression

Depression är en av de vanligaste sjukdomarna i den industrialiserade världen och den rankas av WHO som den enskilt största bidragande orsaken till ohälsa globalt.

Vad är depression?

Depression kännetecknas av nedstämdhet, avsaknad av intresse eller känsla av glädje, skuldkänslor eller lågt självförtroende, dålig sömn och aptit, trötthetskänsla och dålig koncentrationsförmåga.

Ångestsyndrom syftar på en grupp mentala tillstånd som kännetecknas av känslor av ångest och rädsla, som innefattar generaliserat ångestsyndrom (GAD), panikångest, fobier, social ångest, tvångssyndrom (OCD) och posttraumatiska stressyndrom (PTSD).

Både depression och ångestsyndrom drabbar kvinnor i högre utsträckning än män. Tillstånden kan leda till en försämrad vardaglig funktionsförmåga samt ett försämrat allmänt hälsotillstånd och nästan 5% av Sveriges befolkning lider av något eller bägge av dessa tillstånd. Lindriga och måttliga mentala hälsoproblem utgör det största antalet fall och sådana syndrom har ökat under flera decennier. Psykisk ohälsa står för de vanligaste förekommande arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige.

Motion kan vara ett verktyg mot depression

Alla vet att träning är bra för hälsan. Regelbunden träning minskar riskerna för hjärtsjukdom och diabetes samt ökar den förväntade livslängden. När man känner sig deprimerad är träning kanske det sista man vill hålla på med, men allt mer forskning tyder på att vi kanske kan ‘svettas bort depressionen’. Hur som helst kan träning användas tillsammans med andra behandlingsmetoder för att lindra depressionssymptomen och hjälpa oss att leva ett lyckligt liv.

Trots att fysisk smärta och depression är två olika saker finns det likheter i det sätt som den mänskliga hjärnan reagerar på bägge tillstånden genom att involvera samma nervbanor. Människor talar ofta om att de upplever mental smärta när de känner sig deprimerade eller har förlorat någon närstående, för att ta några exempel. Under perioder av utdragen stress och smärta producerar kroppen endorfiner för att hjälpa oss att klara av smärtan. Därför anser vissa forskare att endorfiner kan avhjälpa depressionskänslor lika väl som fysisk smärta.

Depression och livsstilssjukdomar

Kopplingen mellan depression och andra hälsotillstånd är inte enkel. Depression ökar risken för t. ex. hjärt- och kärlsjukdom.

Alan Rozanski skriver i tidskriften Journal of the American College of Cardiology “De mekanismer som gör att depression förorsakar hjärt-och kärlsjukdomar faller inom två kategorier;

  • en högre frekvens av dåliga hälsovanor som rökning, fysisk inaktivitet

  • bristande efterlevnad av läkemedelsbehandling samt direkta patofysiologiska "effekter

Det här är skälet till varför träning inte bara bekämpar orsakerna till hjärtsjukdom utan också kan lindra depressionssymtom.Fysisk träning har dokumenterat positiva effekter på psykiskt välmående. Att engagera sig i sådant man tidigare njöt av som att umgås med familj och vänner, samt att äta och sova ordentligt bör vara det första steget till självhjälp. Det allra viktigaste är dock att kontakta sjukvården och be om hjälp.

För att hålla full koll på din hälsa och få ett svar på att dina livsstilsförändringar verkligen lönar sig rekommenderar vi regelbundna tester av din hälsa. Titta igenom vårt utbud av hälsokontroller och se vilken som passar dig bäst.