Article image

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

Dricka för mycket vatten - vilka risker finns?

Vatten, vårt viktigaste näringsämne, har en paradoxal baksida när det överkonsumeras. Att dricka för mycket vatten kan faktiskt vara skadligt för din kropp. Men vilka är riskerna och hur mycket vatten ska man egentligen dricka?

Vatten - vårt viktigaste näringsämne

Hos en vuxen människa består kroppsvikten av ungefär 55-65 % vatten och nästan alla kroppens huvudsystem är beroende av vatten för att fungera optimalt. Vattnet bygger upp celler och vävnader och hjälper oss bland annat att förhindra uttorkning, hålla en normal kroppstemperatur, fukta vävnader, transportera näringsämnen och syre till cellerna och minska belastningen på njurar och lever genom att rena kroppen från slaggprodukter.

Riskerna med att dricka för mycket vatten

Även om vatten är livsviktigt så finns det finns ingen forskning som talar för att enorma mängder vatten är positivt för kroppen, utan snarare tvärtom. Att dricka för mycket vatten kan snarare förorsaka livshotande tillstånd.

Risk 1: Kroppens saltbalans rubbas

Hyponatremi är ett tillstånd där natriumnivåerna i blodet sjunker under det normala intervallet. Detta kan inträffa när kroppen får för mycket vatten och späder ut saltkoncentrationen i blodet. Symtom på hyponatremi kan inkludera förvirring, huvudvärk och i allvarliga fall, svullnad i hjärnan.

Risk 2: Ökad belastning på njurarna

Njurarna har en viktig roll i att filtrera och utsöndra vätskor från kroppen. Ett överdrivet intag av vatten kan leda till att njurarna överbelastas och på lång sikt orsaka njurskador.

Risk 3: Vattenförgiftning

Vattenförgiftning, även känt som vattenintoxikation, är ett sällsynt men mycket allvarligt tillstånd som kan uppstå när stora mängder vatten konsumeras på kort tid. Detta kan vara livshotande.

Så vet du om du dricker för mycket vatten

Om du upplever ökad urinering, trötthet, förvirring eller svullnad kan det vara tecken på att du dricker mer vatten än vad din kropp faktiskt behöver. Vid sådana varningssignaler är det viktigt att omedelbart minska vätskeintaget och söka medicinsk rådgivning.

Hur mycket vatten ska man dricka per dag?

Enligt Livsmedelsverket dricker vi ungefär 1-2 liter per dag. Vi får dessutom i oss ungefär samma mängd vatten via maten. En översikt av forskning från Karolinska Institutet uppmanar till att inte tvinga i sig vatten i tron att vi dricker för lite. Kroppens inbyggda törstsignal är oftast tillförlitlig och du känner själv när det är dags att dricka.

Råd för hälsosam vattenkonsumtion

  • Lyssna på din kropp: Drick när du är törstig och följ kroppens signaler.

  • Ät en balanserad kost: En kost rik på frukt och grönsaker bidrar också till vätskeintaget.

  • Anpassa efter aktivitet: Öka vattenintaget vid svettning, som under träning eller varma dagar.

  • Övervaka ditt intag: Var medveten om hur mycket vatten du dricker och anpassa det efter behov.

Källor:

https://ki.se/forskning/sluta-klunka-du-dricker-inte-for-lite-vatten

https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2009/02/drick-nar-du-ar-torstig-ndash-for-mycket-vatten-kan-vara-livsfarligt/

https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/water-essential-to-your-body