Article image

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

För mycket salt kan leda till för högt blodtryck

Enligt Livsmedelsverket konsumerar svenskar omkring 10-12 gram salt per dag, vilket är dubbelt så mycket som den rekommenderade mängden på 6 gram. Ett överdrivet saltintag är starkt kopplat till högt blodtryck som är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. En reducering av saltintaget kan vara en effektiv åtgärd för att sänka blodtrycket och minska risken för sjukdomar.

Hur salt påverkar blodtrycket

När vi konsumerar mer salt än våra kroppar behöver ökar mängden natrium i blodet. Natrium är en av de grundläggande elektrolyterna i kroppen och är viktigt för att upprätthålla vätskebalansen och reglera blodtrycket. När vi konsumerar för mycket salt, särskilt om njurarna inte kan eliminera överskottet effektivt, kan detta leda till att kroppen behåller mer vätska än normalt. Detta ökar blodvolymen och sätter därigenom ökat tryck på kärlväggarna, vilket höjer blodtrycket.

Enligt de riktlinjer som Livsmedelsverket har satt upp så kan ett högt saltintag bidra till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke. Det rekommenderas därför att vuxna inte bör konsumera mer än 6 gram salt per dag. Så många gram per dag motsvarar ungefär en tesked.

Andra sjukdomar kopplade till högt saltintag

Ett högt saltintag är inte bara kopplat till hjärt- och kärlsjukdomar. En metaanalys, publicerad i StoP-projektet, visar ett tydligt samband mellan saltintag och risken för magcancer. Studien inkluderade data från 25 olika studier med sammanlagt 10 283 fall av magcancer och 24 643 kontroller.

Det finns även andra saker som kan påverkas om man äter för mycket salt.

  • Njursjukdomar: för mycket salt kan påverka njurarnas funktion negativt och bidra till utvecklingen av njursjukdomar.

  • Osteoporos: Ett högt saltintag kan leda till ökad utsöndring av kalcium via urinen, vilket i sin tur kan bidra till benskörhet (osteoporos) och ökar risken för fler negativa effekter.

  • Vätskeretention och ödem: Högt saltintag kan leda till att kroppen behåller mer vätska, vilket kan orsaka svullnad (ödem) och påverka hjärtats funktion negativt.

Tips för att minska saltintaget

Här är några tips och råd för att minska saltintaget i din kost:

  • Läs etiketter: Kontrollera saltinnehållet på matförpackningar för att göra medvetna val. Mindre salt är att föredra när vi handlar livsmedel.

  • Krydda med örter och kryddor: Använd örter och kryddor istället för salt för att smaksätta maten. På det sättet kan du behålla kryddning och smak och samtidigt minska saltintaget.

  • Undvik färdigmat: Färdigmat och snabbmat innehåller ofta höga halter av salt. Försök att laga mat från grunden när det är möjligt. Genom att laga egen mat är det enklare att använda mindre salt och kontrollera så man inte äter för mycket salt.

  • Minska användningen av bordssalt: Smaka på maten innan du tillsätter extra salt och använd mindre salt än vanligt när du lagar mat.

  • Välj färska och obearbetade livsmedel: Färska frukter, grönsaker, kött och fisk innehåller naturligt låga halter av salt. Så använder du något av dessa livsmedel får du mindre salt i dig utan att behöva tänka för mycket på innehållet.

Att vara medveten om och minska sitt saltintag kan ha stor inverkan på ens hälsa. Genom att följa rekommendationerna från Livsmedelsverket och göra medvetna val i vardagen, kan vi alla bidra till att minska risken för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det görs enklast genom att aktivt använda mindre salt och framförallt genom att äta mat med mindre salt. Mat med mindre salt finns lättillgängligt i många affärer, det gäller bara att veta vad man letar efter.