Article image

Senast uppdaterad: 2018-04-24

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 3 minuter

Leder regelbundna hälsokontroller till bättre hälsa?

Nytt år och nya nyårslöften. Kanske vill du träna mer? Äta bättre? Vara mer rädd om din hälsa? Kanske är det här året då du verkligen ska bli en bättre människa och ta hand om dig själv på ett nytt sätt. Ett steg i denna riktning skulle kunna vara att unna dig regelbundna hälsokontroller, för att se om din nya hälsosatsning har effekt.

Hälsokontroller påverkar hälsan

Enligt en studie genomförd av Umeå universitet leder regelbundna hälsokontroller till bättre hälsa och även en ökad livslängd. Studiens huvudförfattare Lars Lindholm, professor i hälsoekonomi vid Umeå universitet, menar dessutom att regelbundna hälsokontroller kan vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att påverka riskfaktorer och dödlighet i befolkningen.

Västerbottenmodellen som utgångspunkt

Utgångspunkten i studien var Västerbotten Modellen, en stor satsning på preventiv hälsa genom bland annat hälsokontroller, som tydligt visar att hälsokontroller inte bara är bra för individen utan för folkhälsan och samhället i stort. Resultaten är intressanta då de går emot den relativt vanliga uppfattningen inom vården - att hälsokontroller inte fungerar.

Prognos för framtida sjukdom och död

Den gängse metod som internationellt dominerar för kostnadsnyttoanalyser inom sjukvården är, att på basis av förändringar av riskfaktorer, exempelvis genom att via mätningar av förändringar i blodtrycket, göra en prognos för framtida sjukdom och död. Umeåforskarnas studie har ett bredare underlag än så.

– Genom att vår analys bygger på retrospektiva befolkningsdata över faktiskt inträffad sjukdom och dödlighet över tid, blir resultatet betydligt pålitligare än studier som enbart bygger på prognoser, säger Lars Lindholm.

Hälsoundersökning och hälsodialog

Sedan Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, infördes har mer än 180 000 hälsoundersökningar genomförts. Programmet initierades 1985 i Norsjö kommun och utvidgades i början av 1990-talet till hela Västerbottens läns landsting. Alla som var 40, 50 och 60 år bjöds in till sin hälsocentral för en individuell hälsogenomgång som både innehöll en hälsoundersökning och en hälsodialog med en distriktssköterska.

Positiva effekter

Modellen har visat sig ha mycket positiva effekter. Bland annat har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar kraftigt sänks och gett en ökad livslängd bland befolkningen i länet. Programmet är ett av de största i sitt slag i världen.

Hälsokontroller ger individen fler år med bättre hälsa

Under den studerade perioden 1990 – 2006 har västerbottningarna vunnit cirka 3 500 levnadsår, år som man sammanlagt beräknas leva längre. Med en justering för så kallad hälsorelaterad livskvalitet handlar det om cirka 2 900 år med god livskvalitet än om man inte hade genomfört hälsoundersökningarna. Västerbottenmodellen visar alltså att regelbundna hälsokontroller kan påverka livslängd och livskvalitet.

Stora besparingar för sjukvården

För beslutsfattare är det förmodligen intressant att den förbättrade hälsan och ökade livslängden har inneburit besparingar för sjukvården som är 50 procent större än kostnaderna för hälsoundersökningarna. Varje extra levnadsår med full livskvalitet har i genomsnitt inte kostat samhället mer än 650 kronor.

Hälsokontroller via Werlabs

Vi erbjuder hälsokontroller via blodprov. När du har beställt din hälsokontroll skickas en digital remiss. Ta ditt prov på Werlabsanslutet provtagningsställe, via tidsbokning eller drop-in. Vidare får du en kommentar av en av våra läkare. Alla läkare är legitimerade och kontinuerligt kvalitetsgranskade av andra kollegor för att upprätthålla en hög kvalitet vad gäller läkarbedömningen.

Påverka din hälsoutveckling!

Med regelbundna tester kan du sedan följa din hälsoutveckling i din mobila journal och se hur livsstilsförändringar såsom bättre kost och mer motion påverkar några av dina viktigaste riskmarkörer. Vi tror att vi på detta sätt kan få dig att ta rätt beslut som påverkar din hälsoutveckling positivt.

Titta igenom vårt utbud av hälsokontroller och se vilken som passar dig bäst.