Article image

Senast uppdaterad: 2024-01-29

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 3 minuter

Stickrädsla? Så kan du minska obehaget när du tar blodprov

Hälsokontroller ger oss insikt i hur vi kan förbättra vår livsstil och förebygga sjukdomar. Första steget är dock att ta ett blodprov. Många kan dra sig för att göra det eftersom de har stickrädsla eller rädsla för nålar. I värsta fall kanske man till och med struntar i att ta provet över huvud taget. Här går vi igenom provtagningen och hur du kan minska stickrädslan vid provtagningstillfället.

Stickrädsla är ofta kopplat till en traumatisk "stickupplevelse"

Det är inte konstigt att många av oss har stickrädsla. Till exempel kan stick från insekter både göra ont och orsaka besvär och de kan även leda till allergiska reaktioner hos överkänsliga. Problem uppstår emellertid om rädslan för stick hindrar oss i vår vardag, i det här fallet att vi drar oss från att ta blodprov som kan ge viktig information om vår hälsa.

Stickrädsla eller rädsla för nålar är ganska vanligt. Det finns uppskattningar om att ungefär 10 procent av alla människor har stickrädsla (fobi ej inräknat). Hos de flesta med en stark stickrädsla finns en koppling till en traumatisk ”stickupplevelse” tidigare i livet.

Om stickrädslan eller nålrädslan är så allvarlig att den kan framkalla ångest rör det sig antagligen om fobi och då kan terapi hjälpa. Sök hjälp om du upplever att du befinner dig i det läget.

Venöst blodprov

Inför provtagningen kan det vara bra att veta att alla våra hälsokontroller genomförs med ett venöst blodprov och anledningen till det är att:

  • Venösa prover kan man använda till att göra jämförelser mellan värden över tid

  • Venösa prover har också en statistiskt säkerställd felmarginal (jämfört med kapillära prover som är mindre pålitliga pga en okänd mätosäkerhet och felmarginal vid analysen)

  • Stort antal markörer kan analyseras

Venöst blodprov = Stick i armvecket, kapillärt blodprov = Stick i fingret

Fundera på vad som skrämmer

Provtagning går snabbt. Efter några minuter är allt klart och du har fått ett litet plåster på provtagningsstället. Ibland kan det uppstå ett litet blåmärke som försvinner på några dagar. Tyvärr hjälper det inte alltid att höra att det går snabbt för den som är stickrädd. Rädslan kan finnas där ändå. Så hur kan man minska sin rädsla och skapa lugn inför själva provtagningen?

Ett första steg kan vara att fundera på vad du är mest rädd för. Är det smärtan, att se blod, känslan av kontaminering eller att du känner dig utlämnad och hjälplös? Här kommer några tips om hur du kan hantera var och en av dessa känslor:

Smärta

Ett första steg i att hantera rädsla för smärta är att ta reda på mer. Då ökar känslan av kontroll. Fråga personer i din omgivning hur smärtsam de tycker att en provtagning är. Gör det lika ont som att slå tån i ett bordsben? De flesta skulle nog säga att det gör mindre ont än så. Fråga olika personer så att du får koll.

Vid själva provtagningstillfället kan du komma överens med den som tar provet att du ska titta bort så att du inte ser när själva sticket görs. Sticket går så fort att man knappt hinner reagera innan det är gjort.

Att se blod

Det är mycket små mängder blod som tas ut när man tar ett blodprov, men för den som är rädd för att se blod kan det ändå kännas läskigt. Be gärna personen som tar provet att visa hur stora provrören är och berätta hur mycket som tas ut. Du kan också komma överens med den som tar provet att du tittar bort ända tills du har fått ett litet plåster på huden.

Känslan av att vara utlämnad och hjälplös

Be personen som ska ta provet att berätta för dig vilken procedur man har för att allt ska ske på ett rent och kliniskt sätt. Då kan det kännas lugnare.

Ta med dig en närstående eller vän som kan stötta dig under provtagningen så att du inte känner dig så ensam.

Om det inte går, berätta för personalen på plats att du har stickrädsla. Det brukar kännas bättre när man förstår att man har medmänniskor omkring sig som förstår problematiken.

Be behandlaren att lugnt och sakligt beskriva varje steg under själva proceduren. Då får du bättre kontroll och överblick över allt som händer.

Yrsel, svimfärdighet

En del personer kan känna sig svimfärdiga vid provtagning. Det beror på att både puls och blodtryck kan stiga kraftigt när man konfronteras med det man är rädd för, följt av en överkompensation där puls och blodtryck sjunker så kraftigt att man känner sig yr eller svimfärdig.

För att minska risken för att bli yr kan du sätta dig så att du lutar dig tillbaka eller halvligger i stolen.

Starta lugnt

Fundera igenom och träna på en avslappningsövning som du kan använda i väntrummet och medan provtagningen görs. Ett annat alternativ är att lyssna på avslappnande musik eller guidade avslappningsövningar.

Visualisera gärna i förväg hur bra provtagningen blir och hur enkelt och smidigt det går.

Ta dig också tid att tänka på alla positiva fördelar med provtagningen. Med hjälp av provsvaret får du en god bild av din kropp och hur den mår. Istället för att hoppa på den ena hälsotrenden efter den andra vet du vad som är viktigt för just dig att fokusera på för att du ska må så bra som möjligt.

Läs mer om vilka blodprover vi erbjuder här.