Article image
Senast uppdaterad: 2016-05-18
Granskad av: Werlabs team av läkare
Lästid: 5 minuter

Minskar mäns testosteron?

Testosteron är kanske mest känt för dess roll i muskelbygge och sexualdrift, men hormonet har en hel del andra funktioner.

Nya vetenskapliga rön publiceras i en strid ström och antalet tillgängliga vetenskapliga rapporter på temat testosteron tyder på ett stort intresse i forskarvärlden. Vår testosteronnivå är tydligt kopplad till vår hälsa på flera sätt. En amerikansk studie visar dock resultat som tyder på att testosteronnivåerna hos amerikanska män minskar, även om man bortser från naturlig åldersrelaterad minskning.

Vad är testosteron?

Testosteron är ett könshormon som bildas i första hand i testiklarna men också i äggstockarna hos kvinnor och binjurarna hos både män och kvinnor. Under puberteten ökar produktionen av testosteron hos båda könen, men ökningen är mycket kraftigare hos män. Tack vare detta utvecklas bland annat mannens könsorgan, muskelmassa och röst. Testosteron ger också en ökad sexlust hos män. Hos kvinnor är den ökade sexlusten under puberteten förmodligen en kombination av ökade halter av både testosteron och det kvinnliga könshormonet östrogen. Den sexuella driften hålls sedan igång under livet bland annat med hjälp av testosteron.

Vad betyder ett lågt testosteronvärde?

Testosteron tycks ha en förmåga att hålla oss på gott humör och hjälpa oss att hålla ångan uppe. Ett lågt testosteronvärde kan orsaka bland annat en konstant trötthetskänsla och göra oss mer lättirriterade. Sömnbrist och nedstämdhet är ytterligare symptom som kan uppstå på grund av testosteronbrist. Rent vetenskapligt finns stöd för dessa fynd främst hos män, men forskning pågår även på kvinnliga försöksgrupper.

Testosteron, ålder och sjukdom

Rent naturligt sjunker testosteronnivån ofta under medelåldern. Orsaken till det är komplex, men livsstilsfaktorer och förekomst av vissa sjukdomar spelar troligtvis in. Övervikt kan leda till sänkt testosteronnivå, och det finns en koppling mellan en låg testosteronnivå och vissa sjukdomar, exempelvis depression, hjärt/kärlsjukdom och reumatisk sjukdom. Om det låga testosteronet är en bidragande orsak till dessa sjukdomar, eller om sjukdomarna leder till lågt testosteron är dock inte klarlagt.

Minskade testosteronnivåer?

En amerikansk studie från 2007 av doktor Thomas Travison och kollegor på New England Research Institute i Massachusetts kom fram till att den genomsnittliga testosteronnivån har minskat med 1% per år under de 20 år som föregick deras artikel:

“Vi ser en signifikant minskning av testosteron som inte kan förklaras av livsstilsfaktorer som rökning och övervikt. Minskningen är betydligt större än den normala åldersrelaterade minskningen.”
Dr. Thomas Travison, New England Research Institute

Mer forskning krävs för att validera resultaten och utreda de faktorer som skulle kunna orsaka minskningen.

Öka din testosteronnivå naturligt

Går det, utan hjälp av hormontillskott, att höja ett lågt testosteronvärde?

Ja, men det vetenskapliga stödet för vilka metoder som faktiskt fungerar på lång sikt är ännu relativt svagt. Här är några sätt som potentiellt kan öka din testosteronnivå:

  • Gå ned i vikt. Forskning har visat att överviktiga män kan höja halten av testosteron i kroppen genom att gå ned i vikt.

  • Fysisk aktivitet. I synnerhet explosiva korta pass, tycks också kunna höja testosteronnivåerna i kroppen. Åtminstone på kort sikt. Detsamma gäller för tung styrketräning men om effekten kvarstår över tid är inte klarlagt.

  • Mineralen zink. Zink är viktigt för produktionen av testosteron och vid zinkbrist kan ett ökat zinkintag höja testosteronnivån.

Faktorer som potentiellt minskar testosteron:

  • Sömnbrist. Att inte få tillräckligt med sömn kan leda till en rad effekter - bland annat så finns det en risk för att testosteronnivån sjunker.

  • Övervikt. Som vi nämnt tidigare så kan övervikt leda till att testosteronhalten sjunker. Om du är överviktig så bör träning ha en positiv effekt då både viktminskning och träning kan leda till högre testosteronnivå.

  • Kost. Zink behövs för att din kropp ska kunna producera testosteron. Zinkbrist är dock relativt ovanligt. Snabbmat i kombination med en stillasittande livsstil leder ofta till övervikt vilket kan medföra en minskad testosteronnivå. Det kan vara intressant att veta att kolesterol är ett förstadium till alla “steroidhormoner”, inklusive testosteron. Att ha för låga nivåer av kolesterol är dock oerhört ovanligt.

Medan vetenskapen utforskar ämnesfältet vidare kan det vara värt att hålla koll på sitt testosteronvärde för att lära sig mer om sin hälsa. Ett alltför lågt testosteronvärde kan påverka din hälsa och din energinivå negativt. Det är dock viktigt att veta att “normalnivån” av testosteron ofta skiljer sig markant mellan friska individer i samma ålder. Den nivå som är normal för dig behöver alltså inte vara normal för en annan individ. Vid en medicinsk bedömning utgår man därför främst från symptom. Först om man både har ett lågt testosteronvärde och symptom på testosteronbrist kan man överväga vidare utredning och eventuell behandling.

Om Werlabs testosterontest

Werlabs testosterontest tas normalt före klockan 10.00, testet skall föregås av 12 timmars fasta och en normal natts sömn. Försök att ta uppföljningstest på samma provtagningsställe och vid ungefär vid samma tid för bästa resultat.