Article image

Senast uppdaterad: 2024-03-10

Granskad av: Werlabs team av läkare

Urea - för höga eller låga värden

Urea är en kvävehaltig kemisk förening som finns naturligt i vårt urin. Det är en biprodukt av nedbrytningen av proteiner och aminosyror som omvandlar det kväve som de innehåller till ammoniak som i sin tur omvandlas till urea. Ämnet urea transporteras sedan ut ur kroppen genom njurarna och urinen.

Analysen av urea används för att bedöma njurarnas funktion, vår protein- och aminosyraomsättning samt vätskebalansen i kroppen.


Så tolkar du provsvaret

Höga eller låga värden på urea kan bero på en rad olika faktorer och ge olika typer av symptom. Höga värden kan leda till komplikationer som njursvikt, medan låga värden kan vara tecken på andra hälsoproblem som behöver undersökas närmare.

Referensintervall enligt Karolinska:

Enhet: mmol/L ​.​

Barn

​​0-<1 år​≤6,5

​1-10 år​≤7,8​

11-17 år​≤7,1

​Kvinnor​​

18-50 år​ 2,6-6,4​≥

51 år​ 3,1-7,9

Män​​

18-50 år​ 3,2-8,1≥

51 år​ 3,5-8,2

För höga värden av urea

Höga nivåer av urea i blodet kan uppstå vid minskad urinproduktion, vilket kan vara ett tecken på problem med njurarna eller andra störningar i urinvägarna. En nedsatt glomerulär filtrering, som är en viktig del av njurarnas funktion, kan också resultera i ökade nivåer av urea i blodet. Vissa läkemedel, särskilt de som kan vara skadliga för njurarna, kan också leda till högre värden av urea. Dessutom kan ett ökat intag av protein genom en proteinrik kost eller en ökad nedbrytning av proteiner vid tillstånd som tarmblödning, feber, trauma eller långvarigt sängläge påverka nivåerna av urea i blodet.

För låga värden av urea

Låga nivåer av urea kan indikera att urinproduktionen är högre än normalt. Detta kan hända vid överdrivet vätskeintag eller i samband med vissa sjukdomar som påverkar urinproduktionen. Dessutom kan låga nivåer av urea vara ett tecken på njursjukdom, särskilt om njurarna har en nedsatt förmåga att utsöndra urea effektivt. Låga värden av urea kan också förekomma vid lågt proteinintag i kosten eller vid sviktande leverfunktion, då levern är involverad i bildandet av urea.

Urea i hudvård och krämer

Även om urea är ett ämne som oftast förknippas med blodprover och laboratorieanalyser sträcker sig dess användningsområden långt bortom det. På senare tid har urea även blivit en populär ingrediens inom hudvård på grund av dess förmåga att binda och behålla fukt. Hudkrämer innehållande urea kan både hjälpa till att förbättra hudens fuktbalans samt ha en exfolierande effekt. Inom hudvård kallas ofta ämnet för karbamid.

Läs mer om vilka hälsokontroller vi erbjuder här!