Article image

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 3 minuter

Hur mår nerver och celler utan vitamin B12?

I varje cell i din kropp finns en unik kod som bär en kedja av biologiska data som gör dig till den du är. DNA, eller deoxiribonukleinsyra, kan beskrivas som livets byggsten. Utan Vitamin B12 som finns i kött, fisk och mejeriprodukter kommer din kropps förmåga att skapa DNA att försämras.

Vad är vitamin B12?

Vitamin B12, även känd som kobalamin, förekommer i flera olika former. Den är väsentlig inte bara för DNA-syntesen utan även för hjärnan och nervsystemet. Den tas upp i matsmältningssystemet i den del som kallas krumtarm eller ileum, som är den sista delen av tunntarmen.

Man brukar få i sig vitamin B12 via födan, genom att äta animaliska produkter som fisk, kött och mejeriprodukter. Av denna orsak brukar vegetarianer och veganer högst sannolikt lida av brist på vitamin B12, men det kan inträffa för vem som helst. Nivåerna av vitamin B12 i ditt blod kan kollas genom blodprov, vilket är viktigt eftersom en avvikelse från de normala nivåerna kan antyda potentiella problem och egentliga symptom inte alltid förekommer.

Vad indikerar höga nivåer av vitamin B12?

Normalt gör sig kroppen av med allt överskott av vitamin B12 via urinen. Om någon har för mycket av vitaminen i sitt blod innebär det att inte tillräckligt mycket har avlägsnats. Detta brukar dock inte ge något symtom hos individen.

Vitamin B12-brist

Vitamin B12-brist innebär att inte tillräckligt mycket har tagits upp. Det kan bero på lågt intag av B12 via födan, brist på IF (Intrinsic Factor, ett protein som produceras i magsäcken), låga nivåer av magsyra eller problem med tarmsystemet, vilket yttrar sig i form av sjukdomar som Crohns sjukdom.

I vissa fall kommer brist på vitamin B12 att förorsaka symptom som trötthet, brist på energi, nedsatt känsel i händer och fötter, blåsor i munnen, myrkrypning och minnesproblem.

Här kan du läsa mer om Vitamin B12-brist

Vad är brist på vitamin B12 och vad medför det?

Du har kanske hört talas om anemi, en allmän beteckning som vanligtvis kopplas samman med järnbrist. Brist på vitamin B12 kan förorsaka en specifik form av anemi som uppträder då brist på B12 får kroppen att producera ovanligt stora röda blodkroppar.

Det finns flera orsaker till att man kan få brist på vitamin B12. Eftersom vitaminen enbart kommer från animaliska produkter utsätts vegetarianer och veganer för brist om de inte tar vitamintillskott. Personer som har problem att ta upp näringsämnen, till exempel de som lider brist på IF (Intrinsic Factor), har Crohns sjukdom, celiaki (glutenintolerans) eller de som har genomgått operationer för viktminskning eller annan tarmoperation har även de ofta bristtillstånd. Överkonsumtion av alkohol kan också leda till minskad absorption av vitamin B12.

Äldre personer har också mer sannolikt brist på vitamin B12 eftersom de eventuellt kan producera mindre av IF, som krävs för att vitaminet ska absorberas i kroppen.

Brist på vitamin B12 kan förekomma även om man inte uppvisar symptom. Det enda sättet att ta reda på det är genom ett blodprov.

Det är viktigt att tillståndet diagnosticeras och behandlas så snart som möjligt. Många av symptomen kan bli bättre med behandling, men några av de allvarligare problemen som förorsakas av detta tillstånd kan eventuellt bli bestående, som nervskador.

Intag av folsyratillskott, d.v.s. vitamin B9, kan dölja symptomen av B12-brist. Det kan även leda till nervskador, så om någon tar folsyratillskott är det viktigt att säkerställa att de inte också lider av brist på vitamin B12.

Primärvården erbjuder normalt blodtest av B12-halterna om patienten visar upp några av symptomen eller befinner sig i en riskgrupp beroende på dieten eller har andra riskfaktorer för att utveckla ett bristtillstånd. Werlabs erbjuder blodprover som gör att du kan övervaka dina nivåer av vitamin B12 även om du inte uppvisar några symptom.