Article image

Senast uppdaterad: 2015-11-11

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 5 minuter

Vetenskapen om trötthet

Initiativlös, utan ork, trött så det gör ont? Trötthet är ett av de mest utbredda hälsoproblemen i vår tid. Flera blodtester kan hjälpa dig att hitta din tappade ork och vetenskapen är flera nya testmöjligheter på spåren.

I Sverige söker många hjälp hos sjukvården för det som medicinsk personal, om de inte hittar några klara skäl, brukar kalla för ospecifik trötthet. Det är helt rätt att söka hjälp hos sjukvården. Trötthet kan bero på flera allvarliga sjukdomar, några av dessa är: långvariga infektioner, nedsatt immunförsvar, sköldkörtelrubbningar, stress, hormonell obalans, hjärt- och kärlsjukdom och även cancer. Alla sådana risker behöver utredas av läkare.

Vad är orsaken till trötthet?

Det är vanligt att både läkare och patienter associerar trötthet till psykosociala faktorer. Mycket av den behandling mot ospecifik trötthet som finns tillgänglig via sjukvården går ut på samtal och annan typ av bearbetning av mer psykologisk art. Vissa blir hjälpta av den här typen av behandling så den skall inte alls förkastas. Men det finns långt flera skäl än de psykologiska till att vi människor drabbas av kraftfull och långvarig trötthet.

Sömnbrist

Sömnbrist är en av de allra vanligaste orsakerna till trötthet. Sömnbehovet varierar från person till person men i snitt behöver vi ca 7-8 timmars sömn per natt för att undvika trötthetsymptom. Den ökade användningen av mobil och det blåa ljus som skärmen utstrålar ger stimulerar hjärnan och hindrar den utsöndring av hormonet melatonin som normalt produceras på kvällen för att kroppen ska slappna av och vi ska kunna somna in. Så undvik mobilen innan läggdags för en bättre insomning och en bättre natts sömn.

Börja med att se till att ge dig själv tillräckligt med sömn. Om du inte känner dig piggare så kan ett övergripande undersökning av organ, blodstatus och sköldkörtel vara lämplig men även testa vitaminer och mineraler och hormonbalans för att undersöka om dessa kan vara orsaken till trötthet.

Järnbrist

Järnbrist är en relativt vanlig orsakt till trötthetssymptom. Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott. Kroppens förmåga att ta upp järn varierar och en nedsatt förmåga kan leda till järnbrist på sikt. Järnvärdet svänger mycket under dygnet, då det mäter den mängd järn som cirkulerar fritt i blodet och då fritt järn omsätts snabbt i kroppen.

Kroppen har en otroligt bra förmåga att prioritera kroppens resurser. Har du järnbrist så skickar kroppen ut allt järn till blodet medan depån kan vara helt tom. Du kan alltså ha järnbrist utan att det syns i ditt järnvärde. Ett bättre mått på kroppens järndepåer är ferritinvärdet, vilket mäter mängden. Ferritin som är ett protein som binder järn är kroppens huvudsakliga lagringsform av järn.

Våra kroppar behöver järn för att tillverka röda blodkroppar. Järn får vi i oss via kosten, bland annat via gröna bladgrönsaker och kött. Om vi får järnbrist finns stor risk för att drabbas av så kallad anemi, blodbrist, med trötthet som ett av de tydligaste symptomen. Järnbrist är relativt lätt att åtgärda med hjälp av järnrika livsmedel och/eller järntillskott som finns att köpa receptfritt på apotek. Trötthet som orsakats av järnbrist brukar klinga av i takt med att järnvärdena återgår till det normala.

För mycket järn?

Att järnbrist kan ge upphov till trötthet är något som de allra flesta är medvetna om. Att ett överskott av järn i kroppen kan ge liknande symtom är dock okänt för de allra flesta. Ändå är familjär hemokromatos, som sjukdomen heter, mycket vanlig i Sverige och sannolikt är sjukdomen underdiagnostiserad.

Sköldkörtelrubbning

Sköldkörteln reglerar kroppens ämnesomsättning och en underproduktion av sköldkörtelhormon (hypotyreos), kan direkt orsaka trötthet. Över 400.000 svenskar har problem med sköldkörteln och det är framför allt kvinnor som drabbas och graviditet kan orsaka sköldkörtelrubbning.

ME/CFS - Kroniskt trötthetsyndrom

En av de allra mest handikappande trötthetssyndromen är det som tidigare kallades för kroniskt trötthetssyndrom men som nu benämns ME/CFS. Sjukdomen utlöses ofta vid en helt vanlig infektion. Den leder sedan till en till synes oförklarlig och kraftigt handikappande trötthet som hindrar den drabbade från att leva ett normalt liv.

Fler typiska symtom på ME/CFS är illamående efter ansträngning, sömnstörningar, värk och neurologiska symtom som exempelvis problem med minnet. Sjukdomen drabbar framför allt kvinnor och antalet fall har ökat kraftigt under de senaste 10 åren.

Framtida forskning om trötthet

Det finns långt fler skäl till trötthet än så. Just nu pågår ett flertal spännande forskningsprojekt som närmare studerar kopplingen mellan vår ork och våra så kallade metabola system. Ju mer fakta som kommer fram av denna forskning, desto tydligare tycks det att våra så kallade mitokondrier har stor påverkan på vår energi och ork.

Det finns forskare som spekulerar i om just järn kan påverka ett sådant metabolt system, omsättningen av så kallade neurotransmittorer, alltså signalsubstanser i vårt nervsystem. Om den typen av antaganden skulle få större vetenskapligt stöd finns mycket som talar för att järnvärdet kommer kontrolleras oftare vid flera typer av trötthets- och nedstämdhetsproblematik.

Mitokondriernas roll

Vi ärver våra mitokondrier från vår mamma. Mitokondrier är små organeller, de brukar kallas för cellens kraftverk, dvs organ inne i cellerna. De finns i olika stor omfattning i de flesta av kroppens celler där de omvandlar näring och syre till energi. När cellen behöver mycket energi, vid exempelvis fysisk träning, ökar antalet mitokondrier i cellen.

Celldelning och celldöd kontrolleras också av mitokondrierna. Mitokondrier har ett helt eget DNA som kallas för mtDNA. Alla nu levande människor har ärvt sitt mtDNA från sin mamma - glöm inte att tacka!

Mitokondrierna och metabolismen

Just nu pågår intensiv forskning på hur dessa små cellkraftverk, ansvariga för att ge oss energi, tycks slås ut delvis vid olika typer av sjukdomar och bristtillstånd men också tycks tappa styrfart ibland av ännu helt oklara orsaker. Vid Karolinska institutet i Stockholm är flera forskargrupper inblandade i studier av mitokondrier och kroppens energiförsörjning, både till muskler och hjärna.

Följande tester kan man göra för att undersöka trötthet:

För att hålla full koll på din hälsa och få ett svar på att dina livsstilsförändringar verkligen lönar sig rekommenderar vi regelbundna tester. Titta igenom vårt utbud av hälsokontroller och se vilken som passar dig bäst.