Äggallergitest - testa dig för allergi mot ägg

Äggallergi är en relativt vanlig matallergi som drabbar både barn och vuxna. Den utlöses oftast av en överreaktion från kroppens immunförsvar mot proteiner som finns i äggvitan och en viktig blodmarkör för att diagnostisera äggallergi är därför antikroppar mot just äggvitans proteiner.  En mindre vanlig äggallergi är allergi mot proteinet i äggulan. Då brukar man även vara allergisk mot hönskött.

Symptom på äggallergi

När du har en allergi mot ägg kan du uppleva en eller flera av följande symtom:

 • Klåda i munnen: Detta är en av de första reaktionerna och kan vara mycket obehagligt.

 • Nässelutslag: Dessa irriterande utslag kan uppstå var som helst på kroppen.

 • Magbesvär: Illamående, kräkningar eller diarré kan vara symptom på äggallergi.

 • Eksem: Äggallergi kan orsaka eksem, en inflammatorisk hudåkomma som orsakar klåda och rodnad.

 • Andningssvårigheter: Äggallergi kan leda till astma-liknande symtom, inklusive hosta, väsande andning och andfåddhet.

 • Anafylaxi: I svåra fall kan äggallergi leda till anafylaxi, en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande utan omedelbar medicinsk hjälp.

Att leva med äggallergi

När du har äggallergi är det viktigt att utesluta ägg från din kost. Det kan vara lite utmanade då ägg är en vanlig ingrediens i många av våra vanliga livsmedel - både uppenbara och mindre uppenbara. Det är vanligt att ägg hittas bland följande produkter:

 • Bröd och bakverk

 • Vissa typer av pasta

 • Majonnäs och olika typer av såser

 • Köttfärsprodukter som köttbullar och pannbiffar

 • Pannkakor och våfflor

 • Glass och andra mejeriprodukter

 • Några sorters godis och choklad

Det är värt att notera att det finns många produkter som kan innehålla ägg även om det inte är uppenbart från namnet på produkten. För de som lider av äggallergi, är tydlig och fullständig märkning av livsmedelsprodukter en nödvändighet och enligt Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011, är det lagligt krav att det tydligt ska framgå på förpackningen om ett livsmedel innehåller ägg eller äggprodukter.

Vaccin och äggallergi

Vissa vaccin, som till exempel MPR-vaccinet, produceras genom att använda äggprotein. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dock mycket sällsynt att allvarliga allergiska reaktioner uppstår då vaccinet inte innehåller tillräcklig mängd för en reaktion. Om du har en svår äggallergi, bör du dock diskutera detta med din läkare innan du får ett vaccin som kan innehålla äggproteiner. Det finns också äggfria alternativ tillgängliga för vissa vacciner.

Hur testar man för äggallergi?

För att fastställa diagnosen äggallergi kan olika tester användas, såsom pricktest eller blodprov. Genom ett blodprov kan man mäta nivån av IgE-antikroppar mot äggprotein i blodet, vilket kan indikera att allergi förekommer.

Hos Werlabs ingår IgE-antikroppar mot äggviteprotein i följande tester:

Kan man växa ifrån allergi mot ägg?

Det är intressant att notera att äggallergi, i synnerhet om det upptäcks tidigt i barndomen, inte alltid är en livslång åkomma. Många barn som utvecklar denna allergi under sina tidiga år kan med tiden växa ifrån den. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna övergång bör övervakas noga av en läkare för att säkerställa att den sker på ett säkert sätt. Slutsatsen är att även om äggallergi kan vara utmanande att hantera, finns det hopp om att allergin kan försvinna över tid.

Matallergi-test

Matallergi-test

Mäter markörer för matallergi.

Ger dig svar på vilken matallergi du har.

Upptäcker om du är allergisk mot komjölk, ägg, vete, soja eller jordnöt.

Allergitest XL

Allergitest XL

Mäter markörer för mat, pälsdjur och pollen.

Ger dig en djupare inblick i vad du är allergisk mot.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom kliande och röda ögon eller rinnande näsa, kliande utslag, nysningar eller magont är orsakade av allergi.