Mjölkproteinallergi - testa om du är allergisk mot mjölk

Komjölksallergi, eller mjölkproteinallergi som det också kallas, är en immunreaktion mot proteinet i framförallt komjölk och kan drabba både barn och vuxna. Det är den vanligaste livsmedelsallergin bland små barn. På denna sida tittar vi närmare på vad mjölkallergi är, vilka symtom det kan ge, hur man testar sig för det och eventuell behandling.

Vad är mjölkproteinallergi?

Mjölkallergi är en överkänslighetsreaktion mot proteinet kasein och/eller mjölksocker (laktos) som finns i komjölk. När en person med mjölkallergi får i sig dessa ämnen reagerar immunförsvaret genom att bilda antikroppar och frisätta histamin vilket ger olika symtom. Det finns två former av mjölkallergi. Den ena formen ger symptom direkt efter att man fått i sig mjölkprotein och den andra formen ger symptom först senare.

Vanliga symtom vid allergi mot komjölk

Symtomen vid mjölkproteinallergi kan variera från person till person och beror på hur kroppen reagerar. Du kan få ett eller flera av dessa symptom om du är allergisk mot mjölk:

  • allergisk reaktion i form av hudutslag eller nässelutslag

  • illamående

  • kräkningar och/eller diarré

  • buksmärtor

  • barn kan även bli röda och få svullnader i ansiktet

Andra möjliga symtom är andningssvårigheter och i sällsynta fall anafylaxi.

Hur testar man för mjölkproteinallergi?

Om man misstänker att man har mjölkallergi bör man ta ett blodprov eller pricktest där man undersöker om det finns IgE antikroppar mot komjölk i kroppen. Det går även att testa genom en eliminationsdiet där man utesluter mjölk och mjölkprodukter från kosten och sedan successivt återinför dem för att se om symtomen kommer tillbaka.

Hos Werlabs kan du testa dig för mjölkproteinallergi genom att ta något av dessa tester som innehåller IgE antikroppar mot komjölk som markör:

Skillnad mellan mjölkallergi, komjölksallergi och mjölkproteinallergi

Det är ofta förvirring mellan begreppen men i själva verket refererar de till samma tillstånd. När vi talar om allergi mot komjölk, är det oftast mjölkproteinallergi vi menar. Det är dock viktigt att notera att det inte är samma sak som laktosintolerans, vilket inte är en allergi utan en oförmåga att smälta laktos, ett socker som finns i mjölk och mjölkprodukter.

Laktosintolerans är inte allergi mot komjölk

Det är viktigt att skilja på mjölkallergi och laktosintolerans, då det är två olika tillstånd. Laktosintolerans innebär brist på enzymet laktas, vilket gör att man inte kan bryta ner laktos (mjölksocker) i magen. Personer med laktosintolerans kan oftast äta små mängder mjölkprodukter utan att få besvär, till skillnad från personer med mjölkallergi.

För att testa om man är laktosintolerant kan man göra ett laktostest som mäter nivån av väte i utandningsluften efter intag av en laktoshaltig dryck. Det finns också blod- och urintester som kan påvisa laktosintolerans.

Behandling

Det finns ingen botande behandling men det går att undvika besvären genom att utesluta komjölk och andra mjölkprodukter ur kosten. Det är viktigt att ha en välbalanserad kost och få i sig kalcium och andra viktiga näringsämnen från alternativa källor. Vissa personer kan även vara allergiska mot andra födoämnen så det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella korsreaktioner.

Matallergi-test

Matallergi-test

Mäter markörer för matallergi.

Ger dig svar på vilken matallergi du har.

Upptäcker om du är allergisk mot komjölk, ägg, vete, soja eller jordnöt.

Allergitest XL

Allergitest XL

Mäter markörer för mat, pälsdjur och pollen.

Ger dig en djupare inblick i vad du är allergisk mot.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom kliande och röda ögon eller rinnande näsa, kliande utslag, nysningar eller magont är orsakade av allergi.