Transglutaminas-antikroppar

Transglutaminas-antikroppar, även kända som transglutaminas (tTG), är en typ av antikroppar som bildas av immunsystemet. Deras huvudfunktion är att bekämpa främmande ämnen i kroppen, såsom virus och bakterier. Men hos vissa människor kan dessa antikroppar även attackera kroppens egen vävnad, särskilt i tunntarmen. Detta leder till en autoimmun sjukdom som kallas celiaki - glutenintolerans.

Vanliga symptom vid överproduktion av transglutaminas-antikroppar

De vanligaste symptomen på överproduktion av transglutaminas-antikroppar är relaterade till celiaki och inkluderar:

  • diarré

  • buksmärtor

  • viktminskning

  • näringsbrist

  • anemi

  • trötthet

  • hudutslag

  • nedstämdhet

Det är viktigt att notera att symtomen kan variera från person till person och att vissa människor kan vara nästintill asymtomatiska.

Så går provtagning till

Provet som tas heter IgA-anti-tTG och står för "IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG)". Hos Werlabs ingår Transglutaminas IgA som markör i dessa tester:

För säker diagnos krävs ofta även biopsi, alltså prov från tarmen.

Så tolkas provsvaren

Låga värden

Låga värden av transglutaminas-antikroppar indikerar att det inte finns någon överaktiv immunreaktion som skadar tunntarmens slemhinna. Detta är normalt hos individer som inte har celiaki.

Höga värden

Höga värden av transglutaminas-antikroppar kan tyda på en överreaktion av immunsystemet som kan leda till celiaki. Detta betyder dock inte automatiskt att du har sjukdomen. Diagnos av celiaki bekräftas ofta med tarmbiopsi.

Behandling av glutenintolerans

Den enda effektiva behandlingen är att följa en strikt glutenfri kost. Detta innebär att undvika alla livsmedel som innehåller gluten eller spår av gluten. Även om en glutenfri kost inte kommer att bota celiaki kommer symptomen lindras och förhindra eventuella komplikationer.

Glutenintoleranstest

Glutenintoleranstest

Mäter markör för glutenintolerans.

Kan påvisa tecken på om du är glutenintolerant.

Upptäcker intolerans som kan tyda på att dina besvär såsom trötthet, diarré, viktminskning och nedstämdhet kan vara orsakade av glutenintolerans.