Veteallergi - allergi mot veteprotein

Veteallergi är en form av spannmålsallergi som innebär att kroppen producerar IgE-antikroppar mot veteprotein. Till skillnad från glutenintolerans, som är en autoimmun sjukdom, är veteallergi orsakad av ett överaktivt immunsystem. Veteallergi kan ibland växa bort om du får det i barndomen.

Symtom på veteallergi

En allergisk reaktion kommer vanligtvis snabbt efter intag av veteprotein och några vanliga symptom är:

 • Hudutslag eller eksem

 • Klåda i munnen och svalget

 • Nässelutslag

 • Illamående och kräkningar

 • Diarré eller magont

 • Svullnad i ansiktet, speciellt runt ögonen

 • Andningssvårigheter, inklusive hosta och pipande andning

Ibland kan du få en allvarlig allergisk reaktion

I mer allvarliga fall kan veteallergi, likt andra allergier, leda till anafylaxi. Detta innebär en livshotande reaktion som kräver omedelbar sjukhusvård.

Behandling av veteallergi

Det finns för närvarande inget botemedel mot veteallergi och behandlingen innebär att utesluta vete ur kosten. Det kan även vara nödvändigt att undvika andra spannmål som har liknande proteiner, som till exempel korn och råg.

Om du har en allvarlig veteallergi kan det också vara nödvändigt att ha en adrenalinpenna till hands om du skulle råka ut för en anafylaktisk reaktion. Det är också viktigt att informera din omgivning om din allergi så att de kan hjälpa till vid en nödsituation.

Så testar du om du är allergisk mot vete

Om du misstänker att du har veteallergi är det viktigt att få en korrekt diagnos. Du kan ta reda på om du har en veteallergi genom ett blodprov. Hos Werlabs ingår IgE antikroppar mot vete i dessa tester:

Ibland kan en läkare även rekommendera att testa en elimineringsdiet där du undviker vete under några veckor för att se om dina symtom förbättras.

Ärftlighet och vanliga korsallergier

Precis som med andra allergier finns det en ärftlig komponent till veteallergi. Om någon i din familj är allergisk mot vete eller andra spannmål är du mer benägen att själv utveckla en allergi.

Det finns också en ökad risk för korsallergier hos personer med veteallergi. Detta innebär att de kan reagera på andra livsmedel som har liknande proteiner som vete, som exempelvis korn, råg, och andra spannmål.

Andra spannmålsallergier

Spannmålsallergi är en form av matallergi där kroppens immunsystem felaktigt reagerar på proteiner som finns i spannmål. Genom att angripa dessa proteiner frigör kroppen histamin vilket leder till allergiska reaktioner. De vanligaste spannmålen som orsakar allergier inkluderar vete, korn, råg och ibland havre. Utöver veteallergi finns följande allergier mot spannmål:

 1. Kornallergi: Allergiska reaktioner på korn är mindre vanliga men kan vara allvarliga. Symptom kan inkludera astma, hudutslag och magbesvär.

 2. Rågallergi: Personer med rågallergi kan uppleva symptom som magont, hudutslag och andningsproblem efter att ha ätit råg.

 3. Havreallergi: Även om havreallergi är relativt ovanlig, kan de som är allergiska uppleva symptom som kräkningar, hudutslag och astma.

 4. Majsallergi: Majsallergi kan orsaka en rad symptom, inklusive hudutslag, andningsproblem och magbesvär. I allvarliga fall kan majsallergi leda till anafylaxi.

Matallergi-test

Matallergi-test

Mäter markörer för matallergi.

Ger dig svar på vilken matallergi du har.

Upptäcker om du är allergisk mot komjölk, ägg, vete, soja eller jordnöt.

Allergitest XL

Allergitest XL

Mäter markörer för mat, pälsdjur och pollen.

Ger dig en djupare inblick i vad du är allergisk mot.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom kliande och röda ögon eller rinnande näsa, kliande utslag, nysningar eller magont är orsakade av allergi.