Basofila

Vad är Basofila?

Basofila granulocyter är en typ av vit blodkropp, leukocyt, som behövs för kroppens försvar mot infektioner och andra främmande ämnen.

Varför behöver man analysera Basofila Granulocyter?

Provet ingår i en så kallas differentialräkning, vilket innebär att man analyserar de olika typerna av vita blodkroppar i blodet för att ta reda på om det finns en obalans i fördelningen mellan dessa. Provet kan också analyseras vid utredning av astma och allergi.

Vad innebär förhöjda Basofilvärden?

Förhöjda värden av basofila leukocyter kan ses vid allergi och astma, tarmsjukdomen ulcerös kolit, vid en del blodcancer och i samband med behandling med östrogen kan nivåerna i blodet stiga.

Vad innebär låga Basofilvärden?

Normalt är nivåerna av basofila granulocyter låga/omätbara i blodet.

Vilka andra faktorer kan påverka basofilvärden?

Ett milt förhöjt värde på basofiler kan även förekomma som en normalvariant utan koppling till sjukdom. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp, vilket medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till någon sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Blodstatus & B-cellertest

Blodstatus & B-cellertest

Mäter ditt blodstatus och dina vita blodkroppar.

Ger dig en mer exakt mätning av olika typer av vita blodkroppar.

Upptäcker om du har blodbrist och ger dig en indikation på immunförsvarets funktion.