Vita Blodkroppar (Leukocyter)

Vad är vita blodkroppar?

Vita blodkroppar, även kallade leukocyter, är celler som försvarar kroppen mot bl.a. infektioner. De finns i blodet, det lymfatiska systemet, och i vävnader och är en viktig del av kroppens immunsystem.

Om du har för många eller för få vita blodkroppar kan detta vara en indikation på flera saker.

Vad skyddar vita blodkroppar mot?

Vita blodkroppar hjälper till att skydda mot infektioner och spelar dessutom en roll i inflammation, allergiska reaktioner, och skydd mot cancer.

Antalet vita blodkroppar anger koncentrationen vita blodkroppar i en persons blodprov. Det är ett test som bland annat ingår i en fullständig blodstatus som ofta används i en allmän utvärdering av en persons hälsa.

När det finns en infektion eller en inflammatorisk process någonstans i kroppen producerar benmärgen fler vita blodkroppar, släpper ut dem i blodet, och genom en komplex process så flyttar de till platsen där det finns en infektion eller inflammation.

Så fort infektionen eller inflammationen har minskat så avtar produktionen av vita blodkroppar i benmärgen och antalet vita blodkroppar sjunker till normala nivåer igen.

Varför behöver man analysera vita blodkroppar?

Man analyserar sina vita blodkroppar för att få reda på sin koncentration av vita blodkroppar. Förutom infektioner och inflammationer, finns ett antal faktorer som kan påverka produktionen av leukocyter i benmärgen och överlevnaden av leukocyter i blodet.

Dessa faktorer kan till exempel vara cancer eller en immunsjukdom, vilket resulterar i en ökning eller minskning av antal vita blodkroppar i blodet. Kombinationen av antalet vita blodkroppar tillsammans med de andra komponenterna i en blodstatus, varnar en till eventuella hälsoproblem.

Om resultaten indikerar ett problem, kan fler tester behövas för att hjälpa fastställa orsaken. En läkare tar då hänsyn till individens symtom, sjukdomshistoria och resultatet från en fysisk undersökning för att bestämma vilka övriga undersökningar som kan vara nödvändiga.

Vad innebär ett högt antal vita blodkroppar?

Ett högt antal vita blodkroppar i blodet kan bero på många olika förhållanden eller sjukdomar. Några orsaker kan vara vid infektioner påverkade av bakterier eller vissa virus, kroniska inflammatoriska processer och allergiska reaktioner.

Vad innebär ett lågt antal vita blodkroppar?

Låga antal vita blodkroppar kan bero på flera orsaker såsom influensa och TBC. Likaså om du genomgår en behandling mot en överaktiv sköldkörtel eller t.ex. har sjukdomar i benmärgen, leukemi, förstorad mjälte, och b12-brist och folatbrist.

Låga antal kan dessutom vara följden av autoimmuna sjukdomar där kroppen attackerar och förstör sina egna vita blodkroppar eller vid aggressiva infektioner såsom en blodförgiftning.

Andra faktorer som kan påverka antalet vita blodkroppar

Antalet vita blodkroppar är relaterat till ålder. I normala fall så har nyfödda och spädbarn ett högre antal vita blodkroppar än vuxna. Därför kan det vara svårt för äldre att producera tillräckligt med vita blodkroppar vid t.ex. en infektion.

Blodstatus

Blodstatus

Blodstatustest är ett vanligt blodprov som omfattar en analys av några blodkomponenter.

Blodstatus & B-cellertest

Blodstatus & B-cellertest

Mäter ditt blodstatus och dina vita blodkroppar.

Ger dig en mer exakt mätning av olika typer av vita blodkroppar.

Upptäcker om du har blodbrist och ger dig en indikation på immunförsvarets funktion.

Performance Test

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.