Vad är Apolipoprotein B (Apo B)?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande och trots att de inte ger symptom i sig leder de till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de inte behandlas adekvat. Kolesterolnivåer i blodet är därför viktiga markörer för att värdera en persons risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Apolipoprotein B analyseras tillsammans med andra blodfetter för att ta reda på risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden. Apolipoprotein B är ett bärarprotein som är involverat i transport av LDL-kolesterol vilket även kallas för det ”onda” kolesterolet, samt andra skadliga fettpartiklar som även dessa är associerade med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, såsom VLDL och IDL.

Varför analysera Apolipoprotein B?

Genom mätning av Apolipoprotein B tillsammans med andra lipidvärden får man en uppskattning av sin risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Utifrån värden för Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 kan man även beräkna ApoB/ApoA1-kvoten.

Vad innebär ett högt Apolipoprotein-B värde?

Ett högt Apolipoprotein B-värde kan innebära en förhöjd risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Höga värden kan bero på ärftliga faktorer men även på ohälsosamma levnadsvanor med brist på motion och en ohälsosam kost. Höga Apolipoprotein B-värden kan också utvecklas till följd av andra sjukdomar, t.ex. vid underfunktion av sköldkörteln samt vid diabetes.

Vad innebär ett lågt Apolipoprotein-B värde?

Låga värden är oftast inte ogynnsamt men kan i vissa fall vara associerat med andra sjukdomar; t.ex. en överfunktion av sköldkörteln.

Referenser:

1. Walldius G. The apoB/apoA-I Ratio is a Strong Predictor of Cardiovascular Risk, Published in: Lipoproteins in Health and Diseases, ISBN 978-953-51-0773-6, eds. Frank S and Kostner G. 2012, pages 95-148.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Hjärttest

Hjärttest

Mäter bland annat blodfetter och blodsockernivåer.

Ger dig viss insikt om dina nivåer av viktiga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom.

Upptäcker om du har höga blodfetter eller högt blodsocker.