Kolesterol och blodtryck - vad är det och varför är det viktigt att hålla dessa på sunda nivåer?

Kolesterol och blodtryck är två viktiga faktorer för hjärt- och kärlhälsan. Båda dessa faktorer kan påverkas av våra levnadsvanor och om de är förhöjda ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot ger varken högt kolesterol eller högt blodtryck några tydliga symtom, därav är det viktigt att göra regelbundna hälsokontroller.

Kolesterol

Kolesterol är ett fett, eller en lipid, och är en naturligt förekommande substans i kroppen. Kolesterol är livsnödvändigt och finns i alla kroppens cellväggar, är basen i många hormoner och behövs för att syntetisera vitamin D. Kolesterolet transporteras i blodet med hjälp av proteiner, så kallade lipoproteiner. Förenklat kan man dela in kolesterol i två huvudtyper: "dåligt" kolesterol (LDL) och "gott" kolesterol (HDL).

Förhöjda nivåer av "dåligt" kolesterol (LDL) i blodet kan leda till att fett lagras i blodkärlen. Detta kan leda till inflammation i blodkärlens väggar och att blodkärlen blir trängre, vilket gör det svårare för blodet att passera i de allt mindre blodkärlen ute i kärlträdet. Det i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke.

Det “goda” kolesterolet (HDL), däremot, hjälper till att städa och transportera kolesterol från skadliga lagringsplatser i kroppen, såsom blodkärlen, till levern, där det sedan kan bearbetas och användas i nödvändiga processer i kroppen. Höga nivåer av "gott" kolesterol i blodet kan snarare skydda mot hjärt-kärlsjukdomar.

Blodtryck

Blodtrycket är kraften som blodet utövar på blodkärlens väggar när det pumpas från hjärtat ut i kroppen. Ett högt blodtryck (hypertoni) innebär att blodet pumpas med en högre kraft än normalt. Detta kan orsaka skador på blodkärlen och öka risken för hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt men också ge njursjukdomar.

Ett blodtryck mäts genom en blodtrycksmanschett som oftast används på armen. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och består av två mätningar - systoliskt och diastoliskt blodtryck. Ett normalt blodtryck är vanligtvis under 120/80 mmHg. Systoliskt blodtryck, kallas ibland för övertryck, är det högsta blodtrycket när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod i blodkärlen. Diastoliskt blodtryck, kallas ibland för undertryck, är det lägsta blodtrycket när hjärtat är avslappnat mellan hjärtslagen.

Högt blodtryck

Högt blodtryck, även känt som hypertoni, är en sjukdom som påverkar cirka en tredjedel av världens vuxna befolkning. Högt blodtryck är ofta tyst och kan orsaka allvarliga hälsoproblem om det inte behandlas. Om det lämnas obehandlat kan det skada hjärtat och andra organ i kroppen och leda till hjärtsvikt, njursjukdom, stroke eller hjärtinfarkt.

Om blodtrycket varaktigt ligger över 140/90 mmHg betraktas det som hypertoni eller högt blodtryck.

Lågt blodtryck

Lågt blodtryck, även känt som hypotoni, är motsatsen till högt blodtryck och inträffar när blodtrycket faller under det normala, vanligtvis 90/60 mmHg. Orsakerna till hypotoni kan bero på exempelvis att man druckit för lite och är uttorkad, blodförlust eller medicinering men det kan också vara ett normaltillstånd om man inte har några besvär. Vanliga symptom eller besvär vid lågt blodtryck är yrsel, svimning, kallsvettighet och svaghet. Lågt blodtryck är oftast ofarligt och kräver ingen behandling.

Orsaker till högt blodtryck och högt kolesterol

Både högt blodtryck och högt LDL-kolesterol påverkas i hög grad av våra levnadsvanor. Riskerna för både högt blodtryck, högt LDL-kolesterol och dess följdsjukdomar ökar vid ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, stress, dåliga sömnvanor och rökning. Andra faktorer som kan påverka är ärftlighet, ålder och kön.

Tecken på högt blodtryck och högt kolesterol

Många med högt blodtryck känner inte av några symptom, utan det upptäcks vid en blodtrycksmätning. Inte heller höga LDL-nivåer ger symtom, utan upptäcks genom ett blodprov.

Förebygga högt blodtryck och bibehålla kolesterol på en hälsosam nivå

Det är viktigt att ha en balans mellan "gott" och "dåligt" kolesterol. En hälsosam livsstil kan hjälpa till att sänka LDL och öka HDL. Det är också viktigt att blodtrycket inte är för högt. För att uppnå en hälsosam kolesterolnivå och blodtryck kan du:

  • Hälsosamma matvanor: Minska intaget av mättade fetter och transfetter då de kan höja LDL-nivåerna. Öka intaget av grönsaker, frukt och fullkorn då det kan minska LDL-nivåerna.

  • Fysisk aktivitet: Sträva efter att få minst 30 minuter pulshöjande aktivitet varje dag, exempelvis rask promenad, dans, cykling eller tennis. Fysisk aktivitet kan hjälpa till att öka HDL, sänka LDL och sänka blodtrycket.

  • Goda sömnvanor: Sov minst 7-8 timmar per natt. Försök att somna samma tid varje kväll och stiga upp samma tid varje morgon. Dåliga sömnvanor påverkar blodtrycket.

  • Hantera stress: Lär dig avslappningstekniker som yoga och meditation för att hantera och minska stress. Stress gör att blodtrycket stiger.

  • Rök inte: Rökning är en av de främsta orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar. Rökning kan höja ditt LDL-värde och blodtrycket.

  • Håll blodtrycket under kontroll: Regelbundna hälsokontroller och blodtryckskontroll.

  • Regelbundna hälsokontroller: Kontrollera ditt HDL- och LDL-värde regelbundet för att uppmärksamma avvikande värden för att bromsa upp utvecklingen av eventuella hjärt- och kärlsjukdomar.

Behandling av högt blodtryck

Behandling av högt blodtryck och höga blodfetter består oftast av en kombination av livsstilsförändringar och medicinering. Livsstilsförändringar kan innefatta hälsosamma levnadsvanor och tidig upptäckt och behandling minskar skadorna på kroppen.

Följande markörer testas inom hälsoområde Kolesterol & Blodtryck

Våra hälsokontroller och blodprover

Hjärttest

Hjärttest

Mäter bland annat blodfetter och blodsockernivåer.

Ger dig viss insikt om dina nivåer av viktiga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom.

Upptäcker om du har höga blodfetter eller högt blodsocker.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Artiklar relaterade till hälsoområde Kolesterol & Blodtryck

Högt kolesterolvärde – livsstil eller arv?

Högt kolesterolvärde – livsstil eller arv?

Högt kolesterolvärde är mycket vanligt förekommande och hos de allra flesta orsakas detta främst av en kombination mellan arv och levnadsvanor. Ofta kan man sänka sina kolesterolvärden genom att förändra sina levnadsvanor med kostomläggning, viktnedgång och ökad mängd fysisk aktivitet.
Läs mer
Kolesterol – en överskattad fara?

Kolesterol – en överskattad fara?

Ett högt kolesterolvärde har under lång tid ansetts leda till en ökad risk för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Nya rön visar dock att kolesterolets roll i hjärt- och kärlsjukdomar är betydligt mer komplex och att andra mätvärden kan ge en bättre bild av sjukdomsrisken.
Läs mer
Familjär hyperkolesterolemi (FH) - Hyperkolesterolemi

Familjär hyperkolesterolemi (FH) - Hyperkolesterolemi

Är du en av 50 000 personer i Sverige som är född med extremt höga kolesterolvärden? Ett enkelt blodprov kan göra att du slipper drabbas av hjärtinfarkt i unga år.
Läs mer
Effekten av rödbetor på uthållighet

Effekten av rödbetor på uthållighet

Rödbetssallad på mosbrickan gör knappast att du presterar bättre i maraton men i flytande form kan rödbetor ha en positiv effekt. Så här på sommaren blir rödbetsjuicen mer läskande om man tillsätter ett par matskedar vatten och saften från en citronklyfta.
Läs mer