Vad är blodtryck?

När hjärtat pumpar ut blod till blodkärlen stiger trycket i kärlen. Det kallas det övre trycket eller det systoliska blodtrycket. Det undre trycket är det tryck som finns i blodkärlen mellan hjärtslagen. Det kallas det diastoliska blodtrycket.

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Den första siffran visar övertrycket och den andra siffran visar undertrycket, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80.

Vad är lågt blodtryck?

Det som avgör om ditt blodtryck är sjukligt lågt är om du har några symtom. Du som är vuxen har lågt blodtryck om det är under 90/60 och du har symtom, till exempel att du känner dig yr.

Vad är högt blodtryck?

Att blodtrycket är lite högre är inte en sjukdom. Det är ett tillstånd som innebär en ökad risk, ungefär som att dricka för mycket alkohol eller att köra bil för fort.

Det är om det höga blodtrycket har påverkat hjärtat, hjärnan, ögonen eller njurarna som det blir en del av en sjukdom. Många som har för högt blodtryck känner ingenting alls. Ibland kan du få lätt huvudvärk och känna dig trött. Men de symtomen kan även ha andra orsaker.

Vad kan jag göra själv?

Blodtrycket går upp och ner under dygnet, mellan olika dagar och mellan olika perioder i livet. Det är högre när du är fysiskt aktiv och när du känner dig stressad eller upprörd.

Genom att sänka blodtrycket, i första hand med hjälp av ändrade levnadsvanor, kan du på sikt minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Konsultera med din läkare vilka behandlingsmetoder som är aktuella för just dig.

Blodtrycket är en av alla hälsoområden som går att påverka med livstilsförändringar.