Fosfat

Vad är Fosfat?

Fosfat finns på en mängd olika platser i kroppen och är en viktig beståndsdel i bl.a. skelett, DNA-molekyler och för cellernas energiproduktion och signalering. Nivån i plasma styrs främst av aktiverat D-vitamin, bisköldkörtelhormon och tillväxtfaktorer.

Varför behöver man analysera fosfat?

Provet analyseras i alla utredningar där man misstänker att omsättningen av kalcium i kroppen är rubbad, t.ex. vid över- eller underfunktion i bisköldkörtlarna, vid nedsatt njurfunktion, malabsorption och vid D-vitaminbrist. Likaså bör fosfat analyseras vid olika tillstånd med kramper samt vid onormal trötthet.

Vad innebär ett förhöjt fosfatvärde?

Förhöjda värden kan ses vid en rad olika tillstånd, som bl.a. nedsatt njurfunktion och olika tumörsjukdomar. Fosfatvärdet kan också ses i samband med olika katabola, dvs. nedbrytande, tillstånd i kroppen och vid cellskada, som vid långvarig immobilisering, stort trauma och allvarliga infektioner. I samband med olika hormonella sjukdomar kan värdet också stiga, exempel på detta är vid underfunktion i bisköldkörtlarna och överfunktion i sköldkörteln.

Vad innebär ett lågt fosfatvärde?

Låga fosfatvärdet ses vid minskat intag eller upptag av fosfat, som vid svält, malabsorption i tarmen, alkoholöverkonsumtion och D-vitaminbrist. Vid ökad utsöndring av fosfat via njurarna, t.ex. vid överfunktion i bisköldkörtlarna, minskar också nivåerna i blodet.

Vilka andra faktorer kan påverka fosfatvärdet?

Fosfatnivåerna i blodet varierar utifrån tidpunkten på dygnet, med lägst värden på morgonen och toppar på eftermiddagen och kvällen.

En del läkemedel, som vissa vätskedrivande läkemedel, D-vitamintillskott och läkemedel mot benskörhet, kan orsaka förhöjda värden medan andra läkemedel, t.ex. läkemedel vid epilepsi, kan sänka värden.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.