Fosfat

Vad är Fosfat?

Fosfat finns på en mängd olika platser i kroppen och är en viktig beståndsdel i bl.a. skelett, DNA-molekyler och för cellernas energiproduktion och signalering. Nivån i plasma styrs främst av aktiverat D-vitamin, bisköldkörtelhormon och tillväxtfaktorer.

Varför behöver man analysera fosfat?

Provet analyseras i alla utredningar där man misstänker att omsättningen av kalcium i kroppen är rubbad, t.ex. vid över- eller underfunktion i bisköldkörtlarna, vid nedsatt njurfunktion, malabsorption och vid D-vitaminbrist. Likaså bör fosfat analyseras vid olika tillstånd med kramper samt vid onormal trötthet.

Vad innebär ett förhöjt fosfatvärde?

Förhöjda värden kan ses vid en rad olika tillstånd, som bl.a. nedsatt njurfunktion och olika tumörsjukdomar. Fosfatvärdet kan också ses i samband med olika katabola, dvs. nedbrytande, tillstånd i kroppen och vid cellskada, som vid långvarig immobilisering, stort trauma och allvarliga infektioner. I samband med olika hormonella sjukdomar kan värdet också stiga, exempel på detta är vid underfunktion i bisköldkörtlarna och överfunktion i sköldkörteln.

Vad innebär ett lågt fosfatvärde?

Låga fosfatvärdet ses vid minskat intag eller upptag av fosfat, som vid svält, malabsorption i tarmen, alkoholöverkonsumtion och D-vitaminbrist. Vid ökad utsöndring av fosfat via njurarna, t.ex. vid överfunktion i bisköldkörtlarna, minskar också nivåerna i blodet.

Vilka andra faktorer kan påverka fosfatvärdet?

Fosfatnivåerna i blodet varierar utifrån tidpunkten på dygnet, med lägst värden på morgonen och toppar på eftermiddagen och kvällen.

En del läkemedel, som vissa vätskedrivande läkemedel, D-vitamintillskott och läkemedel mot benskörhet, kan orsaka förhöjda värden medan andra läkemedel, t.ex. läkemedel vid epilepsi, kan sänka värden.

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Njurprov XL

Njurprov XL

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan.

Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Hälsokontroll XL Plus

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.