Njurarnas roll i kroppen

Vi har två njurar som ligger på varsin sida om ryggraden, ungefär i höjd med naveln. Njurarnas viktigaste funktion är att rena blodet från olika ämnen och det görs genom att njurarna bildar urin, som sedan restprodukterna lämnar kroppen med. Andra funktioner njurarna har är att reglera salt- och vattenbalans, reglera blodtrycket, bilda hormoner, stimulera bildning av röda blodkroppar och reglera syra- basbalansen i blodet. Det finns flera vanliga sjukdomar och tillstånd som kan påverka njurarnas funktion såsom högt blodtryck, njursten och diabetes.

Anatomisk uppbyggnad av njuren

Njurens anatomi är komplex och består av flera olika delar. Njurens huvuddelar inkluderar njurbarken, njurmärgen och njurbäckenet. Njurbarken är den yttersta delen av njuren och innehåller miljontals små filterenheter som kallas nefron. Njurmärgen är den inre delen av njuren och består av njurpyramider som innehåller tubuli och samlingsrör. Njurbäckenet är en samlingstrakt som samlar upp urinen från njurarna och leder den vidare till urinblåsan.

Njurens huvudfunktioner

Njurens huvudfunktioner inkluderar filtrering av blodet, reglering av vätske- och saltbalansen och bildning av urin.

Njurarna filtrerar bort avfallsprodukter och överskott av vätska från blodet. Det som återstår i blodet är viktiga näringsämnen och salter som kroppen behöver för att fungera normalt.

Efter att blodet har filtrerats samlas urinet upp i njurmärgen. Därefter leds urinet vidare vianjurbäckenet till urinblåsan.

Vad är njursjukdomar

Det finns flera vanliga sjukdomar och tillstånd som kan påverka njurarnas funktion. En av de vanligaste sjukdomarna är njursten, som orsakas av kristallbildning i urinen. Njursten kan orsaka smärta och obehag och kan leda till allvarligare problem om det inte behandlas.

En följd av både akut och kronisk njurskada är njursvikt. Njurarna klarar då inte av att rena blodet som de ska och skadliga ämnen och vatten som annars hade följt med urinen stannar kvar i kroppen. Det finns både kronisk njursvikt där njurarna under en längre tid blir sämre, och akut njursvikt, som uppkommer under bara några dagar eller veckor. Kronisk njursvikt finns kvar resten av livet.

Orsaker till njursjukdomar

Diabetes (både typ 1 & 2), obehandlat högt blodtryck, övervikt och rökning kan orsaka njursjukdomar. Diabetes med höga sockerhalter i blodet skadar blodkärlen och påverkar på så sätt njurens funktion. Högt blodtryck skadar också njurarnas blodkärl, vilket på sikt minskar blodflödet och kan leda till njursvikt. Övervikt är (tillsammans med rökning) den levnadsvana som kopplats tydligast till nedsatt njurfunktion. Rökning skadar de små blodkärlen och försämrar på så sätt njurfunktionen.

Tecken på njursjukdom

Tecken på nedsatt njurfunktion kan vara svullnad - oftast på benen, högt blodtryck, trötthet, illamående och nedsatt aptit.

Förebygg njursjukdomar

  • Hälsosamma matvanor: Att äta en hälsosam kost med lågt salt- och fettinnehåll kan vara fördelaktigt.

  • Drick tillräckligt med vatten: för att upprätthålla en bra vätskebalans i kroppen.

  • Håll blodtrycket under kontroll: Regelbundna hälsokontroller kan hjälpa dig att hålla blodtrycket under kontroll.

  • Rök inte: Rökning ökar risken för njurskador.

  • Regelbundna hälsokontroller: Regelbundna hälsokontroller är viktiga för att uppmärksamma eventuella sjukdomar i tid.

Följande markörer testas inom hälsoområde Njure

Våra hälsokontroller och blodprover

Njurprov

Njurprov

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår.

Upptäcker om du har en tendens till försämrad njurfunktion som i sin allvarligaste form kan vara njursvikt.

Njurprov XL

Njurprov XL

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan.

Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Bas

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av folat och vitamin B12.

Kan tas när som helst utan att fasta.

Hälsokontroll Bas Plus

Hälsokontroll Bas Plus

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt med folat och vitamin B12 från kosten samt analys av D-vitamin.

Innehåller markörer som behövs för att utesluta medicinska orsaker till nedstämdhet och trötthet.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Artiklar relaterade till hälsoområde Njure

Binjureutmattning - Utmattade binjurar

Termen binjureutmattning började användas år 1998 när kiropraktorn och naturopaten James L. Wilson ville identifiera suboptimal binjurefunktion förorsakad av kronisk stress. Detta spreds snabbt på nätet bland andra verksamma personer inom alternativmedicin. Om man besöker Wilsons hemsida så kan man se att han säljer många ifrågasatta supplement som han själv skapat mot binjureutmattning.

Läs mer