Magnesium

Vad är magnesium?

Magnesium är en mineral som har stor betydelse för flertalet funktioner i kroppen. Det behövs bl.a. för normal nerv- och muskelfunktion och för att våra gener skall kunna bildas på ett korrekt sätt.

Magnesium kan inte produceras av kroppen själv utan det absorberas via din kost.

60% av allt magnesium i vår kropp finns i skelettet, 39% i våra celler, varav hälften av detta i våra muskelceller och 1% utanför cellerna som t.ex. i blodet där det kan mätas via blodprov.

Magnesiumbrist

Magnesiumbrist beror oftast på att man har fått i sig för lite magnesium via kosten eller att man äter läkemedel som försämrar magnesiumupptaget i tarmen.

Eftersom magnesium deltar i många olika processer i kroppen kan magnesiumbrist ge upphov till symtom från många olika organ. Tydliga symtom märks ofta sent i utvecklingen av magnesiumbrist, och är ofta rätt diffusa.

Symtom på magnesiumbrist

Det finns många symptom som kan kopplas till magnesiumbrist, där några är:

  • trötthet
  • muskelkramper
  • depression
  • förvirring
  • håglöshet
  • rytmrubbningar i hjärtat

Varför analyserar man magnesium?

Man kan analysera sitt magnesiumvärde vid symtom som beror på magnesiumbrist. Likaså om man är en person med kroniskt låga kalcium- eller kaliumnivåer så analyseras magnesium då dessa värden ofta samverkar och nivåerna är korrelerade.

Man bör dessutom analysera sitt magnesiumvärde om man har njursjukdomar eller en dåligt kontrollerad diabetes.

Vad innebär ett högt magnesiumvärde?

Höga magnesiumvärden är ovanligt, men om man har det kan det bero på sk. Utsöndringsproblem som kan behövas utredas vidare av en vårdcentral.

Lätt förhöjda magnesiumvärden i blodet är en normalvariant som inte har en koppling till ohälsa.

Vad innebär ett lågt magnesiumvärde?

Låga nivåer av magnesium i blodet tyder på att personen inte får i sig tillräckligt med magnesium via kosten. Det kan också bero på en försämrad upptagningsförmåga av magnesium i tarmarna.

En annan orsak kan vara att kroppen utsöndrar mer magnesium än vad den skall, något som kan uppstå vid behandling med vissa läkemedel såsom diuretika och laxeringsmedel.

Vilka andra faktorer kan påverka magnesiumvärdet?

De andra faktorerna som kan påverka magnesiumvärdet ser man bl.a. vid:

  • okontrollerad diabetes
  • vissa njursjukdomar
  • bisköldkörtelproblem
 Vitamin & Mineraltest

Vitamin & Mineraltest

Mäter nivåer på viktiga vitaminer och mineraler.

Ger dig en insikt om hur eventuella brister kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brister som kan vara orsaken till trötthet, nedstämdhet och energilöshet.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.