Vilken hälsokontroll passar dig?

Guide för att hitta den hälsokontroll som är mest lämpad för dig, utifrån dina behov

Med våra hälsokontroller kan du se värden för exempelvis blodfetter, blodsocker och vitaminer. Genom att uppmärksamma avvikande värden kan du genom hälsosamma levnadsvanor oftast förbättra dina värden och minska risken för sjukdomar. Med regelbundna hälsokontroller kan du följa dina värden och hälsoutveckling över tid.

Om det är första gången du gör en hälsokontroll hos Werlabs är vår rekommendation att du beställer någon av våra större hälsokontroller - Hälsokontroll Kvinna, Hälsokontroll Man eller Hälsokontroll XL Plus. De innehåller mest information, vilket ger våra läkare bästa förutsättningar för att bedöma din hälsostatus. Du får därmed en helhetsbild över hur din kropp mår.

Vi vill förebygga istället för att behandla och oavsett hur dina värden ligger så rekommenderar vi att du följer dem över tid för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och för att du ska kunna se trender och följa förändring över tid.

Nedan har vi gått in mer djupgående på några av våra hälsokontroller i förhoppning om att du hittar den som är mest lämpad för dig utefter dina behov. Klicka här för att se alla våra hälsokontroller.

Hälsokontroll XL Plus

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.

Hälsokontroll kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Folkhälsopaket

Folkhälsopaket

Fokuserar på tre viktiga områden: diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och sköldkörtel.

Ger dig insikt i hjärt- och kärl-status, diabetes, blodstatus, lever- och njurfunktion och sköldkörtelrubbning.

Upptäcker grundläggande avvikelser för att minska risken och arbeta förebyggande avseende hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Sköldkörtelprov XL Plus

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Testosterontest XL

Testosterontest XL

Mäter dina testosteronvärden men även SHBG och LH samt även blodstatus.

Ger dig en djupare insikt i hur din testosteronproduktion ser ut och en uppskattning av det så kallade bioaktiva testosteronet.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsaken till exempelvis minskad sexlust, för tidig pubertet, och infertilitet.