Hälsokontroll XL

Hälsokontroll XL innehåller 32 blodmarkörer inom 8 fokusområden. Den ger dig en grundlig ögonblicksbild av din hälsa som kan hjälpa dig hitta motivation för att leva ett mer hälsosamt liv.

Analysen täcker de vanligaste markörerna för sköldkörteln, hjärta- och kärl, blodsockernivåer, lever- och njurfunktion, inflammation samt en heltäckande blodstatus.Varför ska du beställa Hälsokontroll XL?
  • Du vill veta om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för vissa sjukdomar - Många av våra kunder uppvisar värden som indikerar hög sannolikhet för pågående metabola sjukdomar eller förhöjd risk för framtida besvär inom hjärt/kärl och diabetes.
  • Du vill veta om du får i dig tillräckligt med vitaminer och mineraler - Genom att mäta dina nivåer slipper du gissa vilka tillskott du bör ta.
  • Du vill få egna referensvärden för framtida analys - För att långsiktigt verkligen förstå din kropp skall du följa dina värden över tid för titta på trender och skillnader.
  • Du vill få en bättre dialog med din doktor - Läkare arbetar normalt med en strikt budget och ger dig sällan särskilt många blodanalyser. Nu kan du själv välja vad du vill testa och sedan dela resultaten med din doktor.

Alla testerna håller högsta kliniska kvalitet och analyseras på vanliga sjukhuslaboratorier. Legitimerade läkare granskar alla resultat och skriver en rekommendation om något faller utanför det normala. Du får en privat journal och i den hittar du även omfattande analyser och information så att du verkligen förstår dina värden och vet vad du kan göra för att förbättra dem både på kort och lång sikt.

Innan du tar PSA-testet rekommenderar vi att du läser igenom Socialstyrelsens Riklinjer.


Vilka tester ingår i Hälsokontroll XL?

Följande 32 markörer testas vid varje tillfälle:  

(Klicka på enskilda tester för mer information)

Beställ hälsokontroll 1 395 kr