Testosterontest

Testosterontest ger dig en bild av dina nivåer av testosteron. Testosteron är ett av de viktigaste könshormonerna hos män men som även finns i mindre mängd hos kvinnor. Testosteronbrist kan kopplas till bl a trötthet, energilöshet och irritabilitet.Varför ska du beställa Testosterontest?
  • Du vill förstå hur dina testosteronnivåer påverkar din livskvalitet. För dig som upplever diffusa symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om dina nivåer av testosteron påverkar ditt upplevda välmående.
  • Du vill förstå hur dina testosteronivåer påverkar din muskulatur och sexuella lust. Testosteronbrist kan kopplas till minskad muskelkraft, minskad sexuell lust och försämrad erektionsförmåga.

Inför provtagning

Testosteronnivån varierar över dygnet. Testet ska helst tas fastande på morgonen. Lägre nivå av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter måltid.

Vilket test ingår i Testosterontest?

De här markörerna testas:  

  • Hormoner
    Testosteron