Testosteron

Vad är testosteron?

Testosteron är det viktigaste könshormonet hos män. Den är ansvarig för de manliga fysiska egenskaperna. Även om det anses vara ett "manligt" könshormon, så finns testosteron i blodet hos både män och kvinnor.

Produktionen av testosteron sker huvudsakligen i testiklarna hos män. Det produceras dessutom i binjurarna hos både män och kvinnor och i små mängder i äggstockarna hos kvinnor.

Hos män stimulerar testosteron utvecklingen av sekundära egenskaper såsom kön, inklusive utvidgningen av penis, tillväxt av kroppsbehåring, muskelutveckling och en fördjupning av rösten. Testosteron förekommer i stora mängder hos män under puberteten och i vuxna män för att reglera sexlusten och bibehålla muskelmassa. Hos kvinnor omvandlas testosteron till östradiol, det huvudsakliga könshormonet hos kvinnor.

När ska man testa testosteron?

Testosteronnivåerna skiljer sig mycket beroende på vilken tid på dagen det är. Testosteronnivåerna är i topp under de tidiga morgontimmarna (cirka 4:00 till 8:00), och de lägsta testosteronnivåerna sker på kvällen (cirka 16:00 till 20:00). Testosteronnivåerna påverkas också av andra anledningar där de t.ex. ökar efter fysiskt träning, men minskar med åldern.

Testosteronbrist

Det finns dessutom andra faktorer som kan orsaka testosteronbrist hos män, och det är t.ex. alkoholism och leversjukdom. Det är till och med så att vissa läkemedel kan minska testosteronnivåerna, bortsett från testosteron- och steroidandrogener.

Många män strävar efter att bibehålla en så hög nivå av testosteron som möjligt, men det finns ett fall då man inte vill ha det. Vid fallet då man har blivit diagnostiserad med prostatacancer vill man sänka nivån av testosteron i och med att cancercellerna svarar på androgener, så många män med avancerad prostatacancer får läkemedel som sänker testosteronnivåer.

Varför behöver man analysera testosteron?

Testosteron tester används för att diagnostisera flera villkor hos män, kvinnor, flickor och pojkar. Testosteron prov användas för att utvärdera tillstånd såsom:

  • Försenad eller tidig pubertet hos pojkar

  • Minskad sexlust hos män och kvinnor

  • Erektil-dysfunktion hos män

  • Infertilitet hos män och kvinnor

  • Testikeltumörer hos män

  • Hypotalamus eller hypofys sjukdomar

Hos män kan ett testosterontest beställas vid misstanke infertilitet eller när en man har en minskad sexlust eller erektil-dysfunktion. Några symtom vid testosteronbrist är brist på skägg och kroppsbehåring, minskad muskelmassa, och utveckling av bröstvävnad (gynekomasti - ett symtom som gör att brösten på män växer och börjar påminna om kvinnobröst). Testosteronbrist har också satts i samband med, eller på grund av en större förekomst av bukfett, insulinresistens och ökad risk för kranskärlssjukdom.

Gällande puberteten så finns det skillnader från individ till individ om när puberteten börjar. Men i allmänhet sker det vid 10 års ålder. Några symptom på försenad pubertet kan omfatta:

  • Försenad utveckling av muskelmassa

  • Brist på djupare röst eller tillväxten av kroppsbehåring

  • Långsam eller fördröjd tillväxt av testiklarna och penis

Hos kvinnor kan testosterontest göras när en kvinna har oregelbunden eller inga menstruationer, har svårt att bli gravid, eller tycks ha maskulina egenskaper, såsom manligt håravfall, och/eller en låg röst.

Vad innebär ett förhöjt värde av testosteron?

Höga värden ses vid testosteronbehandling, hormonproducerande tumörer och hos kvinnor även vid kongenital binjurebarkshyperplasi. Hos kvinnor med hirsutism finns förhöjt testosteron i 1/3 av tillfällena. Den vanligaste orsaken är polycystisk ovarialt syndrom där både testosteron och LH är lätt förhöjt. Testosteronvärden över 5-6 nmol/L hos kvinnor ge misstanke på ovarialtumör.

Vad innebär låga värden av testosteron?

Låga värden av testosteron kan ses vid sjukdom i testiklar (primär gonadinsufficiens) eller vid sviktande gonafotropinproduktion (sekundär gonadinsufficiens). I det första fallet vill LH vara högt i det andra lågt.

Testosterontest

Testosterontest

Mäter dina testosteronvärden.

Ger dig insikt i hur din testosteronproduktion ser ut.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsaken till olika tillstånd såsom minskad sexlust, för tidig pubertet, infertilitet, eventuell trötthet, energilöshet och irritabilitet.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.