hCG (humant koriongonadotropin)

Vad är hCG?

hCG, humant koriongonadotropin, är ett hormon som bildas och frisätts från moderkakan i samband med graviditet. hCG utsöndras både till blodet och urinen och analys av hCG kan därför ske i båda dessa. Produktionen av hCG börjar mycket tidigt under graviditeten och kan mätas i både blod och urin redan nio dagar efter befruktningstillfället. Maximalt värde ses vanligen i nionde graviditetsveckan och därefter minskar nivåerna successivt till en relativt konstant, men lägre, nivå under resterande del av graviditeten.

Varför behöver man analysera hCG?

Den främsta orsaken till att man analyserar hCG är misstanke om graviditet. Även utomkvedshavandeskap ger ett förhöjt hCG-värde, men nivåerna kommer då inte att öka lika mycket som vid en normal graviditet. Likaså kan en del tumörer utsöndra hCG, bl.a. tumörer utgående från moderkakan hos kvinnor.

Vad innebär ett förhöjt hCG värde?

Ett förhöjt värde ses i samband med graviditet. Även utomkvedshavandeskap ger förhöjda värden, men dessa är oftast lägre och ökar inte lika mycket som vid en normal graviditet. Förhöjda värden ses även vid s.k. mola, druvbörd på svenska, som är en elakartad tumörform som utgår från moderkakan.

Vad innebär ett lågt hCG värde?

Ett lågt värde innebär att man ej är gravid alternativt att provtagning skett alltför nära inpå befruktningstillfället.

Vilka andra faktorer kan påverka hCG-värdet?

Ett negativt hCG-prov utesluter ej graviditet eftersom det kan ha tagit alltför kort tid efter befruktningstillfället. Om man fortsatt misstänker graviditet bör därför provtagningen upprepas vid ett senare tillfälle. Måttligt förhöjda värden kan ses vid andra sjukdomar, som t.ex. levercirrhos, och en lätt stegring kan ibland också ses hos kvinnor efter genomgånget klimakterie.


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ