Hormoner: Kroppens kemiska budbärare för hälsa och välbefinnande

Hormoner är kemiska budbärare i kroppen som produceras av endokrina körtlar och transporteras genom blodomloppet till målorgan. Dessa budbärare är avgörande för att bibehålla en korrekt balans i kroppens funktioner. Hormonell obalans kan påverka din hälsa negativt genom till exempel infertilitet, viktproblem, sömnstörningar, depression och ångest.

Vad är hormoner?

Hormoner är kemiska budbärare som produceras av endokrina körtlar. Dessa budbärare transporteras sedan genom blodomloppet till målorgan där de reglerar olika kroppsfunktioner. De påverkar allt från vår vikt och humör till vår sömn och fertilitet. Hormoner är också viktiga för vår tillväxt och utveckling. Till exempel är tillväxthormon avgörande för ben- och muskeltillväxt, medan könshormoner är avgörande för reproduktionen. Hormoner spelar en avgörande roll i att bibehålla kroppens funktioner genom ett så kallat feedbacksystem. När en hormonnivå är för hög eller för låg gör feedbacksystemet så att produktionen av hormonet justeras för att återställa balansen.

Endokrina körtlar och hormoner

Endokrina körtlar producerar och utsöndrar hormoner. Dessa körtlar är en del av det endokrina systemet och är ansvariga för att reglera kroppens funktioner genom att frisätta hormoner direkt in i blodomloppet. Det finns olika endokrina körtlar, bland annat hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörtlarna, binjurarna, bukspottkörteln och äggstockarna/testiklarna. Var och en av dessa producerar specifika hormoner som påverkar kroppens funktioner på olika sätt.

 • Hypofysen är en liten körtel som är placerad som ett bihang under hjärnan och som kontrollerar många av de andra endokrina körtlarna i kroppen. Hypofysen producerar hormoner som påverkar bland annat tillväxt, metabolism och fortplantning.

 • Sköldkörteln är en körtel som sitter på framsidan av halsen och producerar hormoner som reglerar ämnesomsättningen i kroppen (läs mer om sköldkörteln här). Bisköldkörtlarna, som ligger bakom sköldkörteln, producerar hormoner som reglerar kalciumnivåerna i blodet.

 • Binjurarna är två körtlar som ligger ovanpå vardera njure. De producerar hormoner som påverkar kroppens svar på stress, blodtryck, salt- och vattenbalans och ämnesomsättning.

 • - Kortisol är ett hormon som reglerar omsättningen av socker, fett, protein och reglerar blodsockernivån. Hormonet reglerar också immunförsvaret genom att starta och bromsa inflammation men spelar också en roll vid allergier. Kortisol utsöndras även i större mängd vid vid stress, därav kallas kortisol ibland för stresshormon

 • Bukspottkörteln är en stor körtel som ligger bakom magsäcken och utsöndrar hormoner både in i tarmen och i blodet. Den är mest känd för sin huvudsakliga funktion, att reglera blodsockernivåerna i kroppen genom insöndring av insulin.

 • Äggstockarna hos kvinnor och testiklarna hos män producerar könshormoner som påverkar tillväxt, reproduktion och sexuell utveckling. De viktigaste könshormonerna för både kvinnor och män är testosteron, östrogen och progesteron.

Testosteron är nödvändigt för utvecklingen av det manliga könsorganet. Hos män ökar testosteron i puberteten och sjunker oftast naturligt under medelåldern. Kvinnor har också testosteron men i en betydligt lägre koncentration. Testosteron bildas från lipiden kolesterol och utgör också ett så kallat prohormon för östrogener vilka bildas i olika koncentrationer hos män och kvinnor.

Östrogen är viktigt för skelettet och centrala nervsystemet. Kvinnor behöver östrogen för att menscykeln ska fungera, östrogen sjunker i klimakteriet. Hos män är östrogen nödvändigt för att spermier ska kunna bildas.

Progesteron utgör ett första stadium till testosteron och östrogen. Kvinnors progesteron har betydelse för könskarakteristika, fertilitet och under graviditeten för att livmodern ska kunna ta emot ett befruktat ägg

Folikelstimulerande hormon (FSH) har betydelse för vår fortplantningsförmåga och behövs för bildning av våra könsceller. Kvinnors FSH-nivå varierar utifrån menstruationscykeln.

Luteinserande hormon (LH) är ett hormon som är centralt i fortplantningen och bidrar till att reglera bland annat ägglossning hos kvinnor och testosteronproduktion hos män.

Orsaker till hormonell obalans

Levnadsvanorna påverkar risken för hormonell obalans. Risken ökar vid ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, stress och dåliga sömnvanor. Även genetiska faktorer och ålder kan spela in och påverka hormonerna.

Tecken på hormonell obalans

Då alla hormoner har olika funktioner i kroppen ger obalans olika symptom beroende på vilket hormonsystem som är påverkat. Några vanliga symtom kan vara sömnstörningar, trötthet, sänkt immunförsvar, menstruationsrubbningar och nedsatt sexuell lust.

Förebygg hormonell obalans

Hälsosamma levnadsvanor bidrar till att dina hormoner är i balans. Hälsosamma levnadsvanor innefattar fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och goda sömnvanor. Regelbundna hälsokontroller hjälper dig att hålla koll på dina nivåer och uppmärksamma eventuella avvikande värden.

Några tips för hälsosamma levnadsvanor:

 • Hälsosamma matvanor: Minska intaget av mättade fetter och transfetter och öka intaget av frukt, grönsaker och fullkorn.

 • Fysisk aktivitet: Sträva efter att få minst 30 minuter pulshöjande aktivitet varje dag eller gör aktiva val i vardagen, exempelvis rask promenad, dans, cykling, tennis eller att välja trapporna.

 • Goda sömnvanor: Sov minst 7-8 timmar per natt. Försök att somna samma tid varje kväll och stiga upp samma tid varje morgon.

 • Hantera stress: Lär dig avslappningstekniker som yoga och meditation för att hantera stress.

 • Regelbundna hälsokontroller: Regelbundna hälsokontroller är viktiga för att uppmärksamma eventuell hormonell obalans i tid.

Hormonbehandling

När det gäller behandling av hormonell obalans är det viktigt att hitta den underliggande orsaken. Ibland kan livsstilsförändringar i form av hälsosamma levnadsvanor hjälpa vid hormonell obalans. Om livsstilsförändringar inte är tillräckliga kan hormonbehandling vara nödvändig och den ska alltid ske i samråd med en kunnig läkare. Hormonbehandling kan innebära användning av hormonella läkemedel för att öka eller minska produktionen av hormoner i kroppen.

Följande markörer testas inom hälsoområde Hormoner

Våra hälsokontroller och blodprover

Sköldkörtelprov

Sköldkörtelprov

Mäter de vanligaste markörerna: TSH, T4 och T3.

Ger dig insikt i hur din sköldkörtel mår.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon.

Sköldkörtelprov XL

Sköldkörtelprov XL

Utöver markörerna TSH, T4 och T3 mäts även antikropparna TPO och TRAK.

Ger dig en djupare insikt i hur din sköldkörtel mår.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av en mer specifik autoimmun aktivitet där även antikropparna TPO eller TRAK har bildats.

Sköldkörtelprov XL Plus

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Progesterontest

Progesterontest

Mäter dina progesteronnivåer.

Ger dig insikt i hur din progesteronproduktion ser ut.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsak till bland annat infertilitet men även om du till exempel närmar dig klimakteriet.

FSH & Östrogentest

FSH & Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer men även ditt FSH - ditt follikelstimulerande hormon.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut och om det finns misstanke om nedsatt funktion i äggstockar eller testiklar.

Upptäcker bland annat avvikelser i samband med infertilitetsutredningar och vid utebliven menstruation.

Östrogentest

Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsak till bland annat värmevallningar eller torra slemhinnor.

Kortisolprov

Kortisolprov

Mäter dina nivåer av stresshormonet kortisol.

Ger dig en insikt i hur dina kortisolnivåer påverkar dig.

Upptäcker om du har binjurebarksvikt, en ovanlig åkomma med symtom som bland annat trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång.

Testosterontest

Testosterontest

Mäter dina testosteronvärden.

Ger dig insikt i hur din testosteronproduktion ser ut.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsaken till olika tillstånd såsom minskad sexlust, för tidig pubertet, infertilitet, eventuell trötthet, energilöshet och irritabilitet.

Testosterontest XL

Testosterontest XL

Mäter dina testosteronvärden men även SHBG och LH samt även blodstatus.

Ger dig en djupare insikt i hur din testosteronproduktion ser ut och en uppskattning av det så kallade bioaktiva testosteronet.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsaken till exempelvis minskad sexlust, för tidig pubertet, och infertilitet.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Artiklar relaterade till hälsoområde Hormoner

DHEA-hormon - Vad är det?

DHEA-hormon - Vad är det?

DHEAS beskrivs ofta som ett superhormon som kan bromsa åldrande. Men det finns inget stöd i forskningen för detta. Det finns dock en koppling mellan minskade nivåer av DHEAS och åldersrelaterade sjukdomar men rekommendationen är att inte ta DHEAS-tillskott då det saknas påvisad effekt. Kunskapen kring fördelar och risker med att ta DHEAS-tillskott är fortfarande begränsad och det är inte nödvändigtvis det mirakelpiller som vissa påstår.
Läs mer
Vanliga typer av hormonell obalans hos kvinnor

Vanliga typer av hormonell obalans hos kvinnor

Hormonell obalans hos kvinnor är relativt vanligt. Det beror till viss del på genetiska faktorer men vi kan också hitta orsaker i vår livsstil. Det moderna livet kan upplevas som mindre väl anpassat till kvinnokroppens fina samspel av hormoner. Här tar vi upp ett antal vanliga besvär kopplade till hormonernas påverkan i kroppen och även livsstilsförändringar som kan underlätta för dig som upplever besvär.
Läs mer
Testosteron - Testosteronbrist - symtom & behandling

Testosteron - Testosteronbrist - symtom & behandling

Testosteron är kanske mest känt för dess roll i muskelbygge och sexualdrift, men hormonet har en hel del andra funktioner.
Läs mer