Kortisol

Vad är kortisol?

Kortisol är ett hormon som även kallas för "stresshormon" som produceras från kolesterol i binjurarna, belägna på toppen av varje njure. Kortisol har en mängd olika funktioner i kroppen. Några av de kroppsfunktioner som kortisol hjälper till med är bl.a. att se till att levern kan reglera blodsockernivån och att kroppen håller ett jämnt blodtryck.

Kortisolet frisätts normalt som svar på händelser som t.ex. att vakna upp på morgonen, fysisk träning och akut stress. Kortisolets systemiska effekter spela många roller i kroppens försök att utföra sina processer och upprätthålla homeostas.

Hur bildas kortisol?

Kortisol produceras och utsöndras av binjurarna, två triangulära organ som sitter på toppen av njurarna. Produktionen av hormonet regleras av hypotalamus i hjärnan och av hypofysen, ett litet organ belägen under hjärnan. För att lämpliga mängder av kortisol skall göras, måste hypotalamus, hypofysen och binjurarna fungera.

Testa ditt kortisolvärde

345 kr

Eller välj bland våra andra tester.

Varför behöver man analysera kortisol?

Det finns huvudsakligen två sjukdomar som kan ge kortisolrubbningar, den ena är binjurebarksinsufficiens som innebär underproduktion av kortisol och den andra är hyperkortisolism (Cushings) och innebär överproduktion av kortisol. Genom testa sig kan man få en indikation på ifall man behöver vidareutredas för sjukdomar som kan ge kortisolrubbning.

Kortisol och kost

Kortisol spelar en stor roll gällande kost. Kortisolet reglerar nämligen energi i kroppen genom att välja rätt typ och mängd av näringslösning (kolhydrater, fett eller protein) som kroppen behöver för att möta det fysiologiska krav som ställs på det. Om kortisolet är kroniskt förhöjt så kan kortisolet ha skadliga effekter på bland annat vikt och immunförsvar.

Kortisol och ämnesomsättningen

Kortisol har alltså en roll i ämnesomsättningen av proteiner, lipider och kolhydrater. Det påverkar blodglukosnivåer, hjälper till att upprätthålla blodtryck och hjälper till att reglera immunförsvaret. Det mesta av kortisolet i blodet är bundet till protein, endast en liten andel är "fri" och biologiskt aktiva. Fritt kortisol utsöndras i urinen och är närvarande i saliven.

Kortisolnivån varierar över dygnet

Nivån av kortisol i blodet (såväl som urin och saliv) stiger normalt och sjunker i en dygnsrytm. Inom kortisol dygnsrytmen är kortisolet som högst när man vaknar, vid ca 08:00, och som lägst mitt i natten, runt ca 04:00. Detta mönster kan bli stört vid en sjukdom eller ett tillstånd som antingen begränsar eller stimulerar kortisol produktion.

Högt kortisolvärde

Höga och mer långvariga nivåer av cirkulerande kortisol (som de som är associerade med hyperkortisolism) har visat sig ha negativa effekter såsom:

 • Nedsatt kognitiv förmåga
 • Dämpad sköldkörtelfunktion
 • Blodsocker obalanser, såsom hyperglykemi
 • Sömnstörningar
 • Muskelförtvining och svaghet
 • Förhöjt blodtryck
 • Sänkt immunförsvar
 • Långsam sårläkning
 • Ökad fetma i bålen

Några av de hälsoproblem som är förknippade med ökad fetma i bålen är hjärtinfarkt, stroke, högre nivåer av det "onda" kolesterolet (LDL) och lägre nivåer av det "goda" kolesterolet (HDL), vilket i sin tur kan leda till andra hälsoproblem.

Lågt kortisolvärde

Kroniskt låga nivåer av cirkulerande kortisol har satts i samband med negativa effekter såsom:

 • Hjärntrötthet, yrsel och mild depression
 • Låg sköldkörtelfunktion
 • Blodsocker obalanser, såsom hypoglykemi
 • Trötthet - speciellt på morgonen och eftermiddagen
 • Sömnstörningar
 • Lågt blodtryck
 • Försämrat immunförsvar
 • Inflammation

Testa ditt kortisolvärde

345 kr

Eller välj bland våra andra tester.

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsoanalys via blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs för provtagning och du får snabbt resultaten i din journal med kommentar från en av våra läkare.

Varför Werlabs hälsokontroll?

Se vilka tester vi kan erbjuda.