Kortisol

Vad är kortisol?

Kortisol är ett hormon som även kallas för "stresshormon" som produceras från kolesterol i binjurarna, belägna på toppen av varje njure. Kortisol har en mängd olika funktioner i kroppen. Några av de kroppsfunktioner som kortisol hjälper till med är bl.a. att se till att levern kan reglera blodsockernivån och att kroppen håller ett jämnt blodtryck.

Kortisolet frisätts normalt som svar på händelser som t.ex. att vakna upp på morgonen, fysisk träning och akut stress. Kortisolets systemiska effekter spela många roller i kroppens försök att utföra sina processer och upprätthålla homeostas.

Hur bildas kortisol?

Kortisol produceras och utsöndras av binjurarna, två triangulära organ som sitter på toppen av njurarna. Produktionen av hormonet regleras av hypotalamus i hjärnan och av hypofysen, ett litet organ belägen under hjärnan. För att lämpliga mängder av kortisol skall göras, måste hypotalamus, hypofysen och binjurarna fungera.

Testa ditt kortisolvärde

345 kr

Eller välj bland våra andra tester.

Varför behöver man analysera kortisol?

Kort sagt, är teorin att med vår ständigt stressade och snabba livsstil pumpar våra kroppar ut kortisol nästan hela tiden, vilket kan orsaka förödelse på vår hälsa. Genom att isolera kortisolets roll hjälper det till med att förstå sammanhanget kortisolet har med de många komplexa mekanismer som leder till specifika fysiologiska skador.

Kortisol och kost

Kortisol spelar en stor roll gällande kost. Kortisolet reglerar nämligen energi i kroppen genom att välja rätt typ och mängd av näringslösning (kolhydrater, fett eller protein) som kroppen behöver för att möta det fysiologiska krav som ställs på det. Om kortisolet är kroniskt förhöjt så kan kortisolet ha skadliga effekter på vikt, immunförsvar, och kan leda till kroniska sjukdomar.

Kortisol och ämnesomsättningen

Kortisol har alltså en roll i ämnesomsättningen av proteiner, lipider och kolhydrater. Det påverkar blodglukosnivåer, hjälper till att upprätthålla blodtryck och hjälper till att reglera immunförsvaret. Det mesta av kortisolet i blodet är bundet till protein, endast en liten andel är "fri" och biologiskt aktiva. Fritt kortisol utsöndras i urinen och är närvarande i saliven.

Kortisolnivån varierar över dygnet

Nivån av kortisol i blodet (såväl som urin och saliv) stiger normalt och sjunker i en dygnsrytm. Inom kortisol dygnsrytmen är kortisolet som högst när man vaknar, vid ca 08:00, och som lägst mitt i natten, runt ca 04:00. Detta mönster kan ändras när en person arbetar oregelbundna skift (såsom nattskift) och sover vid olika tider på dygnet, och den kan bli störd vid en sjukdom eller ett tillstånd som antingen begränsar eller stimulerar kortisol produktion.

Även om det är viktigt för hälsan att binjurarna skapar mer kortisol som svar på stress, är det också mycket viktigt att kroppsliga funktioner och kortisolnivåer återgår till det normala efter en stressande händelse. Tyvärr, i vår nuvarande hög stress kultur så aktiveras kortisol så ofta att kroppen inte alltid har en chans att återvända till det normala. Detta kan leda till hälsoproblem till följd av alltför mycket cirkulerande kortisol och/eller från för lite kortisol om binjurarna blir kroniskt trötta. Därför är det viktigt att hålla koll på sina kortisol nivåer, men framförallt viktigt att försöka leva ett såpass stressfritt liv som möjligt.

Högt kortisolvärde

Höga och mer långvariga nivåer av cirkulerande kortisol (som de som är associerade med kronisk stress) har visat sig ha negativa effekter såsom:

 • Nedsatt kognitiv förmåga
 • Dämpad sköldkörtelfunktion
 • Blodsocker obalanser, såsom hyperglykemi
 • Sömnstörningar
 • Muskelförtvining och svaghet
 • Förhöjt blodtryck
 • Sänkt immunförsvar
 • Långsam sårläkning
 • Ökad fetma i bålen

Några av de hälsoproblem som är förknippade med ökad fetma i bålen är hjärtinfarkt, stroke, högre nivåer av det "onda" kolesterolet (LDL) och lägre nivåer av det "goda" kolesterolet (HDL), vilket i sin tur kan leda till andra hälsoproblem.

Lågt kortisolvärde

Kroniskt låga nivåer av cirkulerande kortisol har satts i samband med negativa effekter såsom:

 • Hjärntrötthet, yrsel och mild depression
 • Låg sköldkörtelfunktion
 • Blodsocker obalanser, såsom hypoglykemi
 • Trötthet - speciellt på morgonen och eftermiddagen
 • Sömnstörningar
 • Lågt blodtryck
 • Försämrat immunförsvar
 • Inflammation

Testa ditt kortisolvärde

345 kr

Eller välj bland våra andra tester.

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsoanalys via blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs för provtagning och du får snabbt resultaten i din journal med kommentar från en av våra läkare.

Varför Werlabs hälsokontroll?

Se vilka tester vi kan erbjuda.