Kortisol

Vad är kortisol?

Kortisol är ett hormon som även kallas för "stresshormon" som produceras från kolesterol i binjurarna, belägna på toppen av varje njure. Kortisol har en mängd olika funktioner i kroppen. Några av de kroppsfunktioner som kortisol hjälper till med är bl.a. att se till att levern kan reglera blodsockernivån och att kroppen håller ett jämnt blodtryck.

Kortisolet frisätts normalt som svar på händelser som t.ex. att vakna upp på morgonen, fysisk träning och akut stress. Kortisolets systemiska effekter spela många roller i kroppens försök att utföra sina processer och upprätthålla homeostas.

Kortisoltest

395 kr

 • Beställ med email eller BankID
Visa mer

Hur bildas kortisol?

Kortisol bildas och utsöndras av binjurarna, två triangulära organ som sitter på toppen av njurarna. Produktionen av kortisol regleras av hypotalamus i hjärnan och av hypofysen, ett litet organ belägen under hjärnan. För att lämpliga mängder av kortisol skall göras, måste hypotalamus, hypofysen och binjurarna fungera.

 • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
 • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
 • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
 • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Varför bör man mäta kortisol?

Man mäter kortisol för att utvärdera om man kan ha någon typ av avvikelse som leder till en sjukdom. Det finns huvudsakligen två sjukdomar som kan ge kortisolrubbningar, den ena är binjurebarksinsufficiens som innebär underproduktion av kortisol och den andra är hyperkortisolism (Cushings) och innebär överproduktion av kortisol. Genom testa sig kan man få en indikation på ifall man behöver vidareutredas för sjukdomar som kan ge kortisolrubbning.

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna

Kortisol och kost

Kortisol spelar en stor roll gällande kost. Kortisolet reglerar nämligen energi i kroppen genom att välja rätt typ och mängd av näringslösning (kolhydrater, fett eller protein) som kroppen behöver för att möta det fysiologiska krav som ställs på det. Om kortisolet är kroniskt förhöjt så kan kortisolet ha skadliga effekter på bland annat vikt och immunförsvar.

Kortisol och ämnesomsättningen

Kortisol har alltså en roll i ämnesomsättningen av proteiner, lipider och kolhydrater. Det påverkar blodglukosnivåer, hjälper till att upprätthålla blodtryck och hjälper till att reglera immunförsvaret. Det mesta av kortisolet i blodet är bundet till protein, endast en liten andel är "fri" och biologiskt aktiva. Fritt kortisol utsöndras i urinen och är närvarande i saliven.

Kortisolnivån varierar över dygnet

Nivån av kortisol i blodet (såväl som urin och saliv) stiger normalt och sjunker i en dygnsrytm. Inom kortisol dygnsrytmen är kortisolet som högst när man vaknar, vid ca 08:00, och som lägst mitt i natten, runt ca 04:00. Detta mönster kan bli stört vid en sjukdom eller ett tillstånd som antingen begränsar eller stimulerar kortisol produktion.

Vad innebär ett högt kortisolvärde?

Höga och mer långvariga nivåer av cirkulerande kortisol (som de som är associerade med hyperkortisolism) har visat sig ha negativa effekter såsom:

 • Nedsatt kognitiv förmåga
 • Dämpad sköldkörtelfunktion
 • Blodsocker obalanser, såsom hyperglykemi
 • Sömnstörningar
 • Muskelförtvining och svaghet
 • Förhöjt blodtryck
 • Sänkt immunförsvar
 • Långsam sårläkning
 • Ökad fetma i bålen

Några av de hälsoproblem som är förknippade med ökad fetma i bålen är hjärtinfarkt, stroke, högre nivåer av det "onda" kolesterolet (LDL-kolesterol) och lägre nivåer av det "goda" kolesterolet (HDL-kolesterol), vilket i sin tur kan leda till andra hälsoproblem.

Vad innebär ett lågt kortisolvärde?

Kroniskt låga nivåer av cirkulerande kortisol har satts i samband med negativa effekter såsom:

 • Hjärntrötthet, yrsel och mild depression
 • Låg sköldkörtelfunktion
 • Blodsocker obalanser, såsom hypoglykemi
 • Trötthet - speciellt på morgonen och eftermiddagen
 • Sömnstörningar
 • Lågt blodtryck
 • Försämrat immunförsvar
 • Inflammation

Kortisoltest

395 kr

 • Ta reda på ditt kortisolvärde
 • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
 • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Se alla hälsokontroller och enskilda blodprov

Våra hälsokontroller
Beställ