Min journal

Bilirubin

Vad är Bilirubin?

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt som bildas då hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ned. Bilirubin utsöndras från levern via gallan till tarmen. Vid nedsatt funktion i levern kan denna process störas och bilirubinvärdet i blodet stiger.

Leverprov

345 kr

För dig som vill förstå om du är i riskzonen för att utveckla skrumplever, vilket kan bero på hög alkoholkonsumtion och en hög andel fett i levern.

3 hälsomarkörer

Varför behöver man analysera Bilirubin?

Vid misstanke om leversjukdom bör bilirubinnivåerna i blodet analyseras, likaså gäller vid misstänkt sjukdom i gallvägarna. Även vid misstanke om en ökad nedbrytning av röda blodkroppar i blodet kontrolleras bilirubinvärdet. Ett kliniskt tecken på att bilirubinnivåerna är förhöjda i kroppen är förekomsten av gulsot, vilket innebär att huden på kroppen och ögonvitorna antar en gulaktig ton.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov

Vad innebär ett förhöjt bilirubinvärde?

Ett förhöjt värde kan ha ett flertal olika orsaker. Det ses ofta i samband med leversjukdom, t.ex. till följd av långvarigt högt alkoholintag eller vid infektion i levervävnaden (ofta hepatit A och vid påssjuka). Bilirubin kan också stiga vid sjukdomar som orsakar hinder i gallvägarna, vilket oftast orsakas av gallstenar eller tumörer. Vissa typer av ärftliga enzymbrister kan också orsaka en bilirubinstegring. Likaså ses ofta förhöjda bilirubinnivåer hos personer som är svårt sjuka av olika anledningar som inte behöver ha direkt med levern att göra, exempelvis vid tumörsjukdomar, svåra infektioner och svår hjärtsvikt.

Ett förhöjt bilirubinvärde kan också förekomma vid hemolys, vilket innebär att de röda blodkropparna bryts ned med en snabbare hastighet än normalt. Många olika läkemedel, t.ex. östrogener, androgena anabola steroider, vissa blodtrycksmediciner och antibiotika, antiepileptika, antidepressiva och analgetika, kan ibland också påverka levern och ge en stegring av blirubinnivåerna i blodet.

Ett förhöjt bilirubinvärde ger dock sällan ensamt svar på orsaken till det förhöjda värdet, utan som regel krävs ytterligare provtagning och undersökningar för att utröna detta.

Vad innebär ett lågt bilirubinvärde?

Ett lågt värde är oftast en normalvariant och är inte förknippat med sjukdom.

Vilka andra faktorer kan påverka bilirubinvärdet?

Bilirubinvärdet varierar över dygnet och morgonvärdet är ofta dubbelt så högt som eftermiddagsvärdet. Vill man följa sitt bilirubinvärde är det därför lämpligt att ta provet vid ungefär samma tidpunkt vid varje provtagningstillfälle.

Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ