Fosfat

Vad är Fosfat?

Fosfat finns på en mängd olika platser i kroppen och är en viktig beståndsdel i bl.a. skelett, DNA-molekyler och för cellernas energiproduktion och signalering. Nivån i plasma styrs främst av aktiverat D-vitamin, bisköldkörtelhormon och tillväxtfaktorer.

Varför behöver man analysera fosfat?

Provet analyseras i alla utredningar där man misstänker att omsättningen av kalcium i kroppen är rubbad, t.ex. vid över- eller underfunktion i bisköldkörtlarna, vid nedsatt njurfunktion, malabsorption och vid D-vitaminbrist. Likaså bör fosfat analyseras vid olika tillstånd med kramper samt vid onormal trötthet.

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna

Vad innebär ett förhöjt fosfatvärde?

Förhöjda värden kan ses vid en rad olika tillstånd, som bl.a. nedsatt njurfunktion och olika tumörsjukdomar. Fosfatvärdet kan också ses i samband med olika katabola, dvs. nedbrytande, tillstånd i kroppen och vid cellskada, som vid långvarig immobilisering, stort trauma och allvarliga infektioner. I samband med olika hormonella sjukdomar kan värdet också stiga, exempel på detta är vid underfunktion i bisköldkörtlarna och överfunktion i sköldkörteln.

Vad innebär ett lågt fosfatvärde?

Låga fosfatvärdet ses vid minskat intag eller upptag av fosfat, som vid svält, malabsorption i tarmen, alkoholöverkonsumtion och D-vitaminbrist. Vid ökad utsöndring av fosfat via njurarna, t.ex. vid överfunktion i bisköldkörtlarna, minskar också nivåerna i blodet.

Vilka andra faktorer kan påverka fosfatvärdet?

Fosfatnivåerna i blodet varierar utifrån tidpunkten på dygnet, med lägst värden på morgonen och toppar på eftermiddagen och kvällen.

En del läkemedel, som vissa vätskedrivande läkemedel, D-vitamintillskott och läkemedel mot benskörhet, kan orsaka förhöjda värden medan andra läkemedel, t.ex. läkemedel vid epilepsi, kan sänka värden.

Populära Hälsokontroller

Hälsokontroll XL

1395 kr

  • 33 hälsomarkörer

Hälsokontroll XL

1995 kr

  • 43 hälsomarkörer
Beställ