PEth

Analysbakgrund

PEth, som är en förkortning av B-fosfatidyletanol, är en nedbrytningsprodukt som endast bildas i kroppen i samband med alkoholintag. Detta betyder att PEth normalt inte förekommer i blodet. Enstaka berusningstillfällen ger ingen förhöjning av PEth i blodet, men långvarig (> 1 vecka) regelbunden överkonsumtion ger förhöjda värden och dessa stiger ju högre alkoholkonsumtion man har.

PEth - Alkoholkonsumtionstest

995 kr

  • Förstå hur din alkoholkonsumtion påverkar din hälsa
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Varför behöver man analysera PEth?

PEth kan detektera alkoholintag upp till 4 veckor efter avhållsamhet från sprit. Analysen används för att detektera ett misstänkt riskbruk av alkohol.

Ett förhöjt PEth värde – vad innebär det?

Ett förhöjt värde talar för riskkonsumtion av alkohol under de senaste veckorna. Ju högre värde, desto högre alkoholintag. Provet är mycket känsligt för att upptäcka en riskkonsumtion av alkohol och är mycket specifikt för just alkoholkonsumtion.

Låga PEth värden – vad innebär det?

Ett lågt värde talar emot riskbruk av alkohol.

Tolkningsguide & Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

<0,05 - Ingen eller endast låg, sporadisk alkoholkonsumtion
0,05-0,30 - "Måttlig" alkoholkonsumtion
> 0,30 - Överkonsumtion (omfattande, regelbundet intag)

Om man har alkohol i blodet vid provtagningen kan PEth-värde blir felaktigt högre och visa på en högre alkoholkonsumtion än vad man egentligen har haft.

Werlabs Hälsokontroll XL

1 395 kr

Testa de åtta viktigaste hälsoområdena   Personlig läkarkommentar   33 hälsomarkörer   Snabba provsvar

Beställ